پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : ژيژك
شنبه، 16 فروردین 1399 - 05:00 کد خبر:32896
شان شيهان


شان شيهان در كتاب «ژيژك» به مسائلي مانند هستي‌شناسي و مقايسه افكار اين فيلسوف با ساير فلاسفه پرداخته است.

اين كتاب از بخش‌هاي مختلف به ايده‌ها و انديشه‌هاي ژيژك پرداخته است. فصل اول كتاب با عنوان «پيدا كردن راه» به موضوعاتي مانند پرسشي از سبك، احكام مطلق هستي‌شناسي و پس‌زمينه يك شمايل‌شكن پرداخته است.

فصل دوم به مقايسه ميان لكان و ژيژك اختصاص دارد.

فصل سوم ژيژك و ايدئاليسم آلماني را بررسي كرده است.

ژيژك و كمونيسم عنوان فصل چهارم است و فصل پاياني يعني فصل پنجم مروري بر ژيژك است. 

بخش مهمي از كتاب به رابطه ژيژك با هستي‌شناسي و مقايسه او با ساير فيلسوفان مي‌پردازد. در قسمتي از آن مي‌خوانيم: در اين مرحله به نظر معقول مي‌رسد كه پرسش طرح شده به وسيله يك ضدهگلي بررسي شود: عقل به اين اصطلاح ميل هستي به اينكه خود را نفي كند و خود را نشناسد چه چيزي مي‌تواند نسبت دهد؟ چرا او بايد اين كوشش ديوانه‌وار را بكند تا خود را  القا كند.

 لازم است به سوژه در هستي‌شناسي ژيژك نه بر حسب يك «من» يك كنشگر خودهشيار بدن‌مند، بلكه چونان مكاني درون جوهر انديشيد كه همان نظم هستي‌شناختي وجود را حفظ مي‌كند. اين مفهوم دشوارياب است، زيرا مشتمل بر ايده عنصري از جوهر است كه براي خودش سوژه‌مندي كسب مي‌كند. كتاب «ژيژك» از مجموعه نوشته شان شيهان ترجمه محمدزمان زماني از مجموعه كتاب‌هاي راهنماي سرگشتگان در 259 صفحه به بهاي 28 هزارتومان از سوي نشر علمي و فرهنگي منتشر شده است.