پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : درگيري پناهجويان با پليس يونان
جمعه، 16 اسفند 1398 - 03:15 کد خبر:32706

پليس يونان در تلاش براي متفرق ساختن صدها مهاجري كه قصد عبور از مرز تركيه و ورود به خاك يونان را داشتند، گاز اشك آور شليك كرد.دولت يونان همچنين براي مواجهه با سيل پناهجويان چندين پايگاه امنيتي در مرزهاي خود مستقر كرده است.