پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : افلاطون
چهارشنبه، 7 اسفند 1398 - 16:45 کد خبر:32634
جرالد ا.پرس


افلاطون‌پژوهي در زبان فارسي گام‌هاي نخستين و لرزان خويش را برمي‌دارد. نه‌ تنها امروز بيش از هر زمان ديگر نياز به ترجمه آثار افلاطون از زبان يوناني احساس مي‌شود، افزون بر آن ضرورت آشنايي با آخرين دستاوردهاي پژوهشي در اين زمينه نيز آشكار شده‌ است. ترجمه «افلاطون؛ راهنماي سرگشتگان» گامي است كوچك در اين راستا. به گمان ما، آنچه اين گام كوچك را در مسير افلاطون‌پژوهي به زبان فارسي تاثيرگذار مي‌كند اين است كه با برداشتن اين گام، افق تازه‌اي براي خوانش، تفسير و فهم ديالوگ‌هاي افلاطون پيشاروي خواننده پديدار مي‌شود.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) تا پيش از اين افلاطون بيشتر از رهگذر كلاسيك‌پژوهان و تاريخ فلسفه‌نويساني چون يگر، گاتري، كاپلستون و گمپرتس به فارسي‌زبانان معرفي شده بود. تمامي آنان در خوانش افلاطون مستقيم يا غيرمستقيم تحت تاثير رهيافت تكوين‌گرايانه بودند. اگرچه اخيرا ترجمه آثار ديگر افلاطون‌پژوهان زمينه را براي آشنايي دانشجويان و پژوهشگران فارسي‌زبان با رهيافت‌هاي تفسيري ديگر فراهم كرده اما هنوز هيچ اثري به صورت‌بندي و ارزيابي رهيافت‌هاي گوناگون و ارايه رهيافتي جايگزين در مواجهه با ديالوگ‌هاي افلاطون نپرداخته است.

آرزوي افلاطون براي داشتن برترين شهر و ساختن آرمان شهر، ريشه در شكست آتن از اسپارت در جنگ پلوپونز داشت، شهري كه تا نخستين سال‌هاي عمرش در اوج بود. افلاطون پس از مرگ سقراط آكادمي خويش را در شهر آتن راه انداخت. او به همراه شاگردانش سخت دغدغه‌ تربيت، دغدغه‌ فلسفه و شايد بيش از هر چيز دغدغه‌ فلسفه‌ سياسي داشت.

فيلسوفان پيش از افلاطون روش نوشتن‌شان نثر بود. آنان بيش از هر چيز به سرشت و ريشه‌ جهان مي‌پرداختند. از سوي ديگر، نوشتن نكته‌هاي اخلاقي، بيشتر كار شاعران و نمايشنامه نويسان بود. افلاطون جمع ميان اين‌دو را انتخاب كرد. او با اين كار در برابر فرهنگ آتني آن دوره ايستاد.

افلاطون
جرالد ا.پرس
ترجمه: ايرج آذرفزا
انتشارات: علمي و فرهنگي
تعداد صفحه: 366
قيمت: 40 هزار تومان


محمود فاضلي