پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : ترامپ و ايران؛ از مهار تا تقابل
سه شنبه، 12 آذر 1398 - 16:42 کد خبر:32080
نادر انتصار / كاوه افراسيابي


كتاب «ترامپ و ايران؛ از مهار تا تقابل» تازه‌ترين اثر منتشر شده در آمريكا است كه در يك كار پژوهشي به موضوع سياست خارجي دونالد ترامپ رئيس جمهوري آمريكا در قبال ايران پرداخته و به بديل‌هاي ديپلماسي در روابط دو كشور اشاره كرده است. با روي كار آمدن دولت ترامپ، روابط بين ايران و آمريكا به طور فزاينده‌اي به سمت درگيري مي‌رود تا نشان دهد جنگ آينده بين دو كشور يك واقعيت ممكن است. ترامپ به طور يك جانبه آمريكا را از توافقنامه تاريخي هسته‌اي ايران خارج و تحريم‌هاي مربوط به هسته‌اي را كه در نتيجه آن توافق تعليق شده بود را دوباره اعمال كرده است.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) بازتاب تلاش‌هاي جديد آمريكا براي مهار رفتار هژمونيك ايران در خاورميانه، سياست ترامپ در مورد ايران را با استراتژي مهار ايران در 6 دولت پيشين آمريكا گسسته است. سياست تغيير رژيم، با پيشگامي يك كابينه جنگ طلب با سابقه طولاني انزجار نسبت به دولت ايران، بارزترين ويژگي سياست آمريكا در قبال ايران در زمان رياست جمهوري ترامپ است.

اين كتاب با ارائه درك علمي-اجتماعي از الگوي خصومت و ضديت بين واشنگتن و تهران و درگيري پيچيده ناشي از آن كه ممكن است به جنگ فاجعه آميز در منطقه منجر شود، به بررسي ديناميك سيال روابط ايران و آمريكا در دوره ترامپ پرداخته است. كتاب شامل هفت بخش است كه در بخش نخست به "ميراث مختلط اوباما و ترامپ درباره ايران"، در بخش دوم به "ترامپ و برنامه هسته‌اي ايران"، در بخش سوم به " استراتژي فشار حداكثري و پاسخ ايران" پرداخته شده است. "بسط وادارندگي و ديپلماسي اروپا"، "ابعاد منطقه‌اي"، "سناريوهاي جنگ و استراتژي دفاعي ايران" و "مسيرهاي ديپلماسي جديد ايران و آمريكا" ديگر بخش‌هاي اين كتاب است.

نويسندگان كتاب به جزئيات سياست ترامپ نسبت به ايران در 2 سال نخست رياست جمهوري پرداخته و در بخش الحاقي كتاب تلاش شده است كه اثرات اين سياست منعكس شود. بخشي از اين كتاب به اثرات اقتصادي تحريم‌هاي آمريكا اختصاص يافته و در حد امكان به ريز و درشت اثرات منفي اين جنگ اقتصادي ترامپي عليه ايران مي پردازد.

منابع اطلاعات براي هر فصل متفاوت است، يك فصل درباره دكترين ترامپ و ايران است. در اين فصل تا جايي كه امكان بوده است، نوشته‌ها، تحليل‌ها، كتاب‌ها ومقالاتي كه درباره جهان بيني ترامپ نوشته شده بود مطالعه و برخي از آنها مورد نقد قرار گرفته است. برخي از اين نوشته‌ها مربوط به كساني بود كه از دولت ترامپ منفك شده بودند و بخش ديگري از آن درباره سياست گذاران نسبت به ايران در دولت ترامپ همچون جان بولتون يا مايك پمپئو و قبل از آن ركس تيلرسون و جيمز متيس يا مشاوران ترامپ همچون استيو بنن بود كه غير از تيلرسون تفكرات ضد ايراني و حتي اسلامي داشته و مي‌توان به آنها ايران هراس ناميد.

بخشي از اين كتاب به تنش‌زدايي در روابط ايران و عربستان پرداخته شده است، هرچند كه حاكمان سعودي به دليل هژموني طلبي منطقه‌اي زياد به دنبال صلح و آرامش در روابط با ايران نيستند. نويسندگان كتاب، توجه ويژه و چشمگيري به ابعاد اقتصادي و ژئوپوليتيكي سياست خارجي ايران نسبت به آمريكا، اروپا و خليج فارس دارند. سناريوهاي جايگزين براي جنگ و ديپلماسي بين ايران و غرب در اين كتاب از اهميت بسياري براي درك روندهاي منطقه‌اي و جهاني موجود برخوردار است.

ترامپ و ايران؛ از مهار تا تقابل
نادر انتصار / كاوه افراسيابي
انتشارات: لگزينگتون
نوبت اول: 2019
قيمت: 95 دلار

محمود فاضلي