پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : «نبرد براي سارايوو» به چاپ دوم رسيد
دوشنبه، 25 شهریور 1398 - 06:59 کد خبر:31623

 «نبرد براي سارايوو» از پرفروش‌ترين كتاب‌هاي موضوع جنگ بوسني است و ماجرا‌هاي سخت‌ترين و پيچيده‌ترين سال محاصره پايتخت بوسني را مرور مي‌كند. اين كتاب توسط سعيد عابدپور از زبان بوسنيايي ترجمه شده و توسط مهدي قزلي بازنويسي شده است.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از ميزان، اين كتاب خاطرات كريم لوچارويچ، فرمانده پليس سارايوو از سال اول محاصره اين شهر در جنگ بالكان است.

«نبرد براي سارايوو» از پرفروش‌ترين كتاب‌هاي موضوع جنگ بوسني است و ماجرا‌هاي سخت‌ترين و پيچيده‌ترين سال محاصره پايتخت بوسني را مرور مي‌كند. اين كتاب توسط سعيد عابدپور از زبان بوسنيايي ترجمه شده و توسط مهدي قزلي بازنويسي شده است.

يكي از تفاوت‌هاي اصلي اين كتاب با كتاب‌هاي ديگر اين حوزه نقل رشادت‌ها و مجاهدت‌هاي رزمندگان مسلمان و تاثير آن‌ها در تغيير روند جنگ بوسني به نفع تماميت ارضي بوسني و هرزگوين است. بيشتر كتاب‌هاي مرتبط با جنگ بوسني روايت ظلم‌هايي است كه توسط چتنيك‌ها بر مسلمانان گذشته است.

لوچارويچ علاوه بر نقل جنگ و گريز‌هاي سال اول جنگ نگاهي تحليلي و موشكافانه به اوضاع منطقه و اروپا و حتي تاريخ بالكان دارد و هويت مسلمانان اين منطقه را در گذر زمان يادآوري مي‌كند.

اين كتاب خاطرات رزمندگاني را مرور مي‌كند كه با دست خالي در برابر نصف اروپا ايستادند و طولاني‌ترين محاصره نظامي تاريخ را با شكست مواجه كردند.

كتاب «نبرد براي سارايوو» پيش از اين به هفت زبان ترجمه شده بود و ترجمه فارسي هشتمين برگردان از اين كتاب توسط مهدي قزلي مترجم و رمان نويس خوب كشور توسط انتشارات شهيد كاظمي منتشر شده است

برشي از كتاب:
وقتي چتنيك‌ها از حمله به جنگل دست كشيدند، دوباره عده‌اي از روشنفكران و پيران شهر رفتند تا با صرب‌ها مذاكره كنند. مذاكره به ساعت ده صبح موكول شد و قبل از آن چتينك‌ها، ساعت نه صبح با خمپاره به جنگل حمله كردند. تعداد زخمي‌ها زياد بود. مردم فكر مي‌كردند به خاطر مذاكره، چتينك‌ها دست از خمپاره باران زن‌ها و كودكان مي‌كشند؛ اما اين بار هم فريب چتينك‌ها بود.

چاپ دوم كتاب «نبرد براي سارايوو» در ۲۰۸ صفحه با قيمت پشت جلد ۱۱۰۰۰ تومان به قلم كريم لوچارويچ و ترجمه سعيد عابدپور توسط انتشارات شهيد كاظمي منتشر شده است.