تلکس پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان: يهود ستيزي در يونان
شنبه، 16 شهریور 1398 - 09:37     کد خبر: 31589

اكسينا كولاناكي

در اين كتاب اقدامات متعدد ضد نمادهاي يهوديت در خاك يونان كه رو به افزايش است مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته است. در اين راستا نويسنده معتقد است نقش و مسئوليت كليساي ارتدوكس يونان، رسانه ها، سياستمداران (از جمله اقدامات گروههاي چپ) در تحكيم يهود ستيزي در اين كشور مهم است. به ادعاي نويسنده، مردم يونان، مطبوعات و احزاب در اين موضوع  كه بار گناه جمعي را مديريت مي كنند، همگي در ايجاد اين اقدامات مي‌توانند نقش داشته باشند.

نويسنده نتيجه گيري كرده است جامعه يهوديان اين كشور كه مركز آن در شهرهاي  «يونينا و تسالونيكي» هستند در طول جنگ جهاني دوم تقريباً كاملاً از بين رفته و صرفا به مناسبت روز كشتار يهوديان يوناني و قرباناين هولوكاست از آنها ياد مي‌شود.

آمارها نشان مي‌دهد يهودستيزي در ميان كشورهاي اروپايي و از جمله يونان كه داراي اقليت اندكي از يهوديان است، شدت گرفته است. اين حملات معمولا به انجمن‌ها و تشكل‌هاي يهودي يا مراكز اقتصادي و تجاري آنها صورت مي‌گيرد. يكي از دلايل افزايش يهودستيزي در يونان، مي‌توان به رفتار رژيم اسرائيل در نزاع با اعراب و بخصوص با شدت گرفتن سركوب فلسطيني‌ها مرتبط است.

يهودستيزي در يونان
اكسينا كولاناكي
انتشارات: پوليس
سال انتشار: 2019
قيمت: 6 يورو

محمود فاضلي


برگشت به تلکس خبرها