پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : تاريخ مذهبي اروپا
سه شنبه، 27 آبان 1399 - 21:06 کد خبر:34218
پا تريسيا بريل


اين كتاب با بياني موجز و روان به رابطه تحولات تاريخي -  اجتماعي با دگرگوني‌هاي مذهبي در اروپاي مسيحي مي‌پردازد. اين اثر با بررسي بزنگاه‌هاي تاريخي و تحليل جريان‌هاي مهم، مسير حركت دين و به‌ويژه مسيحيت را در اروپا براي خواننده روشن مي‌سازد. نگاه دقيق به مسائل، بينش تحليلي و انتقادي، قلم شيوا و گزيده‌گو، از ويژگي‌هاي نويسنده فرهيخته كتاب است. مطالعه اين اثر قطعاً در افزايش آگاهي خواننده نسبت به فرهنگ باخترزمين مؤثر و سودمند خواهد بود؛ زيرا شناخت دين در يك جامعه، ژرف‌ترين لايه‌هاي فكري و فرهنگي آن جامعه را آشكار مي‌سازد.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) از آنجايي كه ممكن است بسياري از مفاهيم و اصطلاحات متعدد اين كتاب براي مخاطبان ايراني ناآشنا باشد و در فهم مطلب شكافي ايجاد شود، مترجم كه از معارف حوزوي و دانشگاهي آگاهي دارد، كوشيده است با افزودن توضيحات مناسب كه گاه به اقتضاي مطلب به تفصيل گراييده، اين خلأ را پر كند. اين كتاب به مناسبت گذشت دو هزار سال از پديداري مسيحيت، به بيست فصل جداگانه تقسيم شده و حوادث مهم هر قرن با ايجازي معنادار تبيين شده است. همچنين در پايان هر فصل، تصاويري از آثار برجسته هنري مرتبط با موضوع، همراه با معرفي كامل آنها پيوست گرديده تا تجسم مفاهيم و رويدادهاي مهم مذهبي راحت‌تر صورت پذيرد.  

تاريخ مذهبي اروپا
 پاتريسيا بريل
ترجمه و تحقيق: دكتر محمدجواد محمدي
انتشارات: اطلاعات
چاپ‌اول : 1397
تعداد صفحات: 624
قيمت : 60 هزار تومان

محمود فاضلي