پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : هاشم تاچي رئيس جمهوري كوزوو استعفا كرد
جمعه، 16 آبان 1399 - 18:39 کد خبر:34158
اتهامات تاچي به جنگ‌هاي جدايي‌طلبانه كوزوو در سال‌هاي ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹ ميلادي مربوط مي شود. او در آن زمان رهبر ارتش آزاديبخش كوزوو بوده است. اين ارتش زماني كه كوزوو هنوز استاني در جنوب صربستان بود عليه دولت مركزي بلگراد شورش كرد.


«هاشم تاچي» رئيس جمهوري كوزوو پس از استعفا همراه با «كادري وسلي» و «رجب سليمي» از اعضاي ارتش سابق آزاديبخش كوزوو در جنگ با ارتش صربستان چند ساعت پس از تاييد دادگاه كيفري در لاهه هلند مبني بر مرتكب بودن آنان به جنايات جنگي عصر پنجشنبه با هواپيما به دادگاه لاهه منتقل شدند.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از ايرنا، تاچي كه تا چند ساعت پيش سمت رئيس جمهوري كوزوو را برعهده داشت در جنگ با ارتش صربستان به عنوان رهبر سياسي ارتش آزاديبخش كوزوو فعال بود. وي همراه با دو تن از همكاران نزديك سابق خود با اتهامات جنايت جنگي در دادگاه ويژه براي رسيدگي به جنايات ارتش سابق آزاديبخش كوزوو كه براي آنان تشكيل شده است، رو به رو خواهند شد.

تاچي، بلافاصله پس از تأييد حكم اتهامات وارده عليه وي از طرف دادگاه ويژه جنايت جنگي براي ارتش سابق آزاديبخش كوزوو مبني بر دست داشتن در جنايات جنگي، از سمت رئيس جمهوري كوزوو استعفا داد.

وي با ظاهر شدن در جمع خبرنگاران در پريشتينا گفت: چند لحظه پيش از مقامات دادگاه ويژه اطلاع يافتم كه كيفرخواست عليه من تأييد شده است. من در دسترس عدالت خواهم بود و از همه مي خواهم كه صبر و اميد خود را از دست ندهند.

وي همچنين گفت كه از مقام رياست جمهوري استعفا مي دهم تا اينكه رئيس جمهوري در لاهه متهم نشود.

«ولوسا عثماني» از اتحاديه دموكراتيك كوزوو به طور موقت جايگزين تاچي به عنوان رئيس جمهوري كوزوو خواهد شد ، اما هنوز مشخص نيست كه چه كسي به طور دائمي اين سمت را بر عهده خواهد گرفت.

اتهامات ارتكاب جنايت جنگي عليه تاچي به جنگ‌هاي جدايي‌طلبانه كوزوو در سال‌هاي ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹ ميلادي مربوط مي شود.

تاچي در آن زمان رهبر ارتش آزاديبخش كوزوو بوده است. اين ارتش زماني كه كوزوو هنوز استاني در جنوب صربستان بود عليه دولت مركزي بلگراد شورش كرد. اكثريت قومي آلباني تبار در كوزوو ارتش آزاديبخش را قهرمان مي‌دانند.

دادستان ويژه دادگاه بين المللي جنايات جنگي در لاهه ۲۴ ژوئن ۲۰۲۰ / ۴ تيز ۱۳۹۹ پيشنهاد كيفرخواست عليه هاشم تاچي رئيس جمهوري و «كادري وسلي» رهبر حزب دمكراتيك و چند نفر ديگر از مقامات كوزوو را صادر كرد كه در آن اين افراد به جنايت عليه بشريت و جنايت جنگي كه شامل به قتل رساندن، مفقوالاثر كردن اجباري، آزار و شكنجه كردن افراد مي شود، متهم شده اند.

در اين كيفرخواست كه «تاچي» و «وسلي» و ديگر مقامات كوزوو كه مضنون به انجام جنايات جنگي متهم شده اند، مسئول وقوع جنايت هاي متعدد كيفري از جمله مسئوليت نزديك به يكصد قتل را برعهده دارند.

اين كيفرخواست در تيرماه ۹۹ صادر شده بود كه بعدا از طرف دادگاه ويژه مربوط به جنايات ارتش سابق غير متعارف كوزوو موسوم به «ارتش آزاديبخش كوزوو» تاييد شود.

همچنين در اين كيفرخواست به قربانيان جنايات از جمله آلبانيايي تباران كوزوو، صرب ها، رومي ها و همچنين مخالفين سياسي اشاره شده است.

از ديگر اتهاماتي كه عليه اين ۱۰ نفر مطرح شده، نقش آنها در ناپديد شدن قربانيان و آزار و شكنجه آنهاست.

اين كيفرخواست نخستين كيفرخواستي بود كه از سوي دادگاه ويژۀ مسئول پيگيري اين پرونده مستقر در لاهه هلند صادر شده است.

اين دادگاه در سال ۲۰۱۵ تشكيل شد تا اتهام ارتكاب جنايات جنگي ارتش آزاديبخش كوزوو عليه صرب‌ها، كولي‌ها و مخالفان سياسي آلبانيايي تباران كوزوو را بررسي كند.

تاچي، طي سال‌هاي ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ ميلادي رهبر سياسي ارتش آزاديبخش كوزوو بوده است.

اين دادگاه كه تحت قوانين كوزوو اين پرونده را بررسي مي‌كند در هلند تشكيل شده تا شاهدان را از فشاري كه در محاكمات جرايم جنگي دادگستري محلي به آن‌ها وارد مي‌شود، دور كند.

«راموش هاراديناي» نخست وزير پيشين كوزوو نيز حدود ۳ سال پيش ( ۲۰۱۸) براي تجديدنظر در دادگاه بين المللي لاهه بخاطر مضنون بودن شركت در جنايات جنگي بر ضرب و جرح غيرنظاميان صرب‌ها در كوزوو در سال ۱۹۹۸ ميلادي احضار شده بود و به همين خاطر از سمت نخست وزيري استعفا داد.

هاراديناي كه در سال ۱۹۹۸ ميلادي فرماندهي ارتش آزاديبخش كوزوو را بر عهده داشت، خود را از هر ۳۷ اتهامي كه دادستان‌هاي دادگاه رسيدگي به جنايات جنگي در سال ۲۰۰۸ در ارتباط با سوء رفتار با غيرنظاميان صرب وارد كردند، مبرا دانست.

جنگ كوزوو، آخرين درگيري خونيني بود كه به دنبال فروپاشي يوگسلاوي كمونيست در دهه ۱۹۹۰ ميلادي صورت گرفت.

اين درگيري بيش از ۱۳ هزار كشته برجاي گذاشت كه ۱۱ هزار تن از آنان از آلبانيايي تبار، دو هزار صرب و پانصد نفر از كولي ها بودند.

آلبانيايي تبارهاي كوزوو پس از درگيري با حكومت مركزي صربستان در سال ۲۰۰۸ ميلادي (۱۳۸۷) اعلام استقلال كردند.

بلگراد با ادعاي اين كه كوزوو را استان جنوبي صربستان مي‌داند، اعلام استقلال يكجانبه آن را قبول ندارد و خواستار ابطال سند استقلال كوزوو از راه‌هاي ديپلماتيك و صلح آميز است.