پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : روسيه انتخابات آمريكا را غيردموكراتيك خواند
چهارشنبه، 14 آبان 1399 - 09:27 کد خبر:34150

رئيس مجلس دوماي روسيه به حضور گسترده احزاب روسي در انتخابات رياست جمهوري اشاره كرد و گفت انتخابات آمريكا تنها نمايش دموكراسي است.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از خبرگزاري صداوسيما از مسكو، وياچسلاو والودين گفت: اين چه نوعي از دموكراسي است كه مردم آمريكا نمي‌توانند رئيس جمهور خود را مستقيم انتخاب كنند و مجمع گزينندگان به جاي مردم تصميم نهايي را مي‌گيرند.

والودين گفت: آمريكايي‌ها مي‌خواهند اين شيوه غير دمكراتيك را با عنوان استاندارد دموكراسي به جهانيان معرفي كنند. در شرايطي كه تنها دو حزب دموكرات و جمهوريخواه رقابت غيرمستقيم را در دست دارند و ديگر احزاب آمريكا به حاشيه رانده شده‌اند، دم زدن از دموكراسي، خنده دار است.

وياچسلاو والودين به حضور گسترده احزاب روسي در انتخابات رياست جمهوري و تاثيرگذاري مستقيم راي مردم در انتخاب رئيس جمهور اشاره كرد و گفت: وقتي راي مردم نتواند فرد مورد نظر مردم را بطور مستقيم به رياست جمهوري برساند، نبايد ادعاي دموكراسي كرد.

در حاليكه شمارش آراء انتخابات رياست جمهوري آمريكا ادامه دارد و رقابت ترامپ و بايدن در كسب آراء مجمع برگزينندگان شانه به شانه پيش مي‌رود، واكنش برخي مقامات و كارشناسان در روسيه نيز كليد خورده است.