پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : آسايش: مسلمانان، دموكرات تر از صربها
یکشنبه، 16 آبان 1389 - 20:36 کد خبر:3415
يكي از نكات برجسته انتخابات سوم اكتبر اين است كه نشان مي دهد جامعه مسلمانان در بوسني دموكراتيك تر از جامعه صربهاست، مثلا اگر فرض بگيريم در بخش صرب نشين بوسني نفر نخست 90 درصد آرا را از آن خود كند نفر دوم 4 درصد راي مي آورد اما در ميان مسلمانان فاصله آرا و رقابت بسيار نزديك است و حتي نتايج قابل پيش بيني نبود و اين نشان دهنده اين است كه مسلمانان بوسني جامعه دموكراتيك تري دارند


كارشناسان و ديپلمات هاي حاضر در نشست بررسي "تحولات بوسني و هرزگوين" با اشاره به انتخابات اخير اين كشور تاكيد كردند كه اين انتخابات اشتباه بودن تمامي نظرسنجي ها درباره ساختار سياسي و اجتماعي بوسني را به اثبات رساند و گامي مهم در جهت ثبات اين كشور بود.

به گزارش پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از مهر بوسني روز 11 مهرماه (سوم اكتبر) شاهد برگزاري انتخابات بود كه در آن اعضاي شوراي رياست جمهوري، مجلس و شهرداريها انتخاب شدند، اما مهمترين نكته اين انتخابات پيروزي غير قابل پيش بيني "باقر عزت بگوويچ" فرزند "علي عزت بگوويچ" رئيس جمهورفقيد اين كشور بود كه از جهات مختلف قابل بررسي است.

همين موضوع بهانه اي شد تا " دكتر محمد جواد آسايش" سفير سابق ايران در سارايوو، "عباس حيدر" دبير انجمن دوستي ايران و بوسني و همچنين "ستار سلطانشاهي" كارشناس مسائل بوسني به بررسي و تحليل اين مسئله و ديگر موضوعات سياسي "بوسني و هرز گوين" بپردازند.

"محمد جواد آسايش" در ابتداي نشست گفت: انتخابات سوم اكتبر بوسني به طور همزمان در سطوح مختلف برگزار شد. تقريبا از قبل مي شد غير از يكي دو مورد نتايج را پيش بيني كرد. مثلا انتخاب نماينده صربها و كرواتها قابل پيش بيني بود كه همان توقعات نيز درست از آب درآمد. ولي درباره نماينده مسلمانان در شوراي رياست جمهوري پيش بيني مي شد "سيلاجيچ" كه قبلا عضو شوراي رياست جمهوري بود انتخاب شود كه كاملا بر خلاف پيش بيني ها "باقر عزت بگوويچ" (فرزند علي عزت بگوويچ فقيد) انتخاب شد.

البته فاصله آرا خيلي زياد نبود يعني باقر عزت بگوويچ 34 درصد را داشت، نماينده حزب سوسيال دموكرات در جايگاه دوم و سيلاجيچ با 24 درصد سوم شد كه در نهايت بگوويچ به شوراي رياست جمهوري راه يافت، اين از مسائل كمتر قابل پيش بيني بود. البته حزب سوسيال دموكراتيك كه كانديدايش نفر دوم شد در انتخابات مجلس و شهرداريها اكثريت كرسي ها را از آن خود كرده است.

يكي از نكات برجسته انتخابات سوم اكتبر اين است كه نشان مي دهد جامعه مسلمانان در بوسني دموكراتيك تر از جامعه صربهاست. مثلا اگر فرض بگيريم در بخش صرب نشين بوسني نفر نخست 90 درصد آرا را از آن خود كند نفر دوم 4 درصد راي مي آورد اما در ميان مسلمانان فاصله آرا و رقابت بسيار نزديك است و حتي نتايج قابل پيش بيني نبود و اين نشان دهنده اين است كه مسلمانان بوسني جامعه دموكراتيك تري دارند، اين مهمترين مسئله اي بود كه در اين انتخابات توجه مرا به خود جلب كرده است. البته نفوذ كلي كه خود كه بگوويچ پدر داشت در پيروزي پسرش نقش داشت و اين مسئله اي انكار ناپذير است.
 
ستار سلطانشاهي نيز در ادامه اين نشست اظهار داشت: من قبل از تحليل نتايج انتخابات در بوسني لازم مي دانم توضيحاتي را درباره ساختار سياسي اين كشور ارائه كنم. ما مي بينيم در بوسني دو بخش تصميم گيري مجزا وجود دارد كه قواي مقننه، قواي اجرايي، مجلس، رئيس جمهور و نخست وزير مخصوص به خود را دارند.

اين دو بخش در واقع شامل فدراسيون بوسني و هرزگووين (موجوديت مسلمانان و كرواتها) و جمهوري صربسكا مي شود كه كشور بوسني را تشكيل داده اند.

اين انتخابات در هر دوبخش هر چهار سال يكبار برگزار مي شود. در جمهوري صربسكا رئيس جمهور، نمايندگان مجلس و معاونين رئيس جمهور انتخاب مي شوند و در اين انتخابات تنها شهروندان منطقه صربسكا مي توانند شركت كنند. در فدراسيون بوسني علاوه بر اينكه رئيس جمهور، نمايندگان مجلس و معاونين رئيس جمهور انتخاب مي شوند انتخاباتي ديگر نيز براي انتخاب نمايندگان مجلس كانتونها صورت مي گيرد چون اين فدراسيون به 10 كانتون مجزا تقسيم شده است. در اين انتخابات نيز تنها شهروندان فدراسيون بوسني مي توانند شركت كنند.

در بخش فدراسيون بوسني كه متشكل از مسلمانان و كرواتها مي شود دو عضو شوراي رياست جمهوري بوسني انتخاب شدند كه عضو سوم آنها هم توسط مردم صربسكا انتخاب شد.

از سوي كرواتها "ژركو كومچيچ" به عنوان عضو شوراي رياست جمهوري انتخاب شد كه قبلا هم خود وي عضو شورا بود. وي توانست بيش از 300 هزار راي بدست آورد. به عنوان عضو مسلمان شوراي رياست جمهوري باقر عزت بگوويچ به جاي عضو قبلي سلاجيچ انتخاب شد كه از سوي همان حزب پدرش حزب "اقدام دموكراتيك" نامزد شده بود.

در بخش جمهوري صربسكا "رادمانوويچ" از سوي حزب ملي گراي سوسيال دموكراتها به شوراي رياست جمهوري بوسني راه يافت كه شخصيتي با افكار افراطي شناخته مي شود.

موردي را كه مي خواهم اكنون با شما در ميان بگذارم غلط از آب در آمدن نظرسنجي ها در بوسني درباره ميزان مشاركت مردم بود كه در نهايت مشاهده شد برخلاف نظرسنجيها 54 درصد از مردم در انتخابات شركت كردند. كه گفته مي شود از سال 2002 تا كنون بي سابقه بوده است. از سوي ديگر ميزان آراي باطله در انتخابات فعلي كمي بالاتر از انتخابات پيشين بوده كه اعتراضاتي را به وجود آورده است.