پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : بحران پناهجويي و بروز فاجعه انساني در اروپا
چهارشنبه، 23 مهر 1399 - 06:23 کد خبر:34035
بي تفاوتي كشور‌هاي شرق اروپا به موضوع پناهجويان و زير بار سيستم سهميه بندي نرفتن مهاجران در ۲۷ كشور كه تا حد زيادي از تبعيض نژادي سرچشمه مي‌گيرد، مهم‌ترين دليل اين موضوع است.


بحران پناهجويي كه در پي شيوع كرونا تشديد شده، با بي رحمي و نژادپرستي دولت‌هاي اروپايي به مرز فاجعه نزديك مي‌شود.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از خبرگزاري ميزان،بحران مهاجرت و پناهجويي در اروپا، بحراني است كه نبايد با مقياس عددي مورد بررسي قرار بگيرد؛ درست‌ترين مسير بررسي اين بحران، تعصب و تبعيض نژادي سيستماتيك در اروپاست.

به گزارش «گاردين و سي ان ان»، با وجود گذشت چند هفته از تخريب تراژيك اردوگاه پناهجويان در جزيره «لسبوس» يونان، نبايد از كشور‌هاي اروپايي انتظار تغييرات سريع در رويكرد مهاجرتي را داشت.

تمركز كشور‌هاي اروپايي، بر رويه‌هاي مديريت مرزي ناكارآمد، كُند و غيرانساني منجر به اردوگاه‌هاي پر ازدحام و شلوغي مانند «موريا» مي‌شود كه مي‌تواند سال‌ها افراد را در بلاتكليفي نگه دارد.

داده‌هاي اتحاديه اروپا نشان مي‌دهد كه سالانه به طور متوسط ۳۷۰ هزار درخواست پناهجويي رد مي‌شوند، اما تنها يك سوم افراد اخراج مي‌شوند.

بي تفاوتي كشور‌هاي شرق اروپا به موضوع پناهجويان و زير بار سيستم سهميه بندي نرفتن مهاجران در ۲۷ كشور كه تا حد زيادي از تبعيض نژادي سرچشمه مي‌گيرد، مهم‌ترين دليل اين موضوع است.

با وجود كاهش شمار پناهجويان، بحران مهاجرت و پناهجويي براي كشور‌هاي اروپايي ادامه دارد.

اين امر نشان مي‌دهد كه موضوع واقعا هرگز در مورد اعداد نبوده و بحث‌هاي بي پايان اروپايي‌ها در مورد كنترل مرز‌ها و درخواست‌هاي پناهجويي، با هدف پنهان كردن شكاف عميق‌تر است؛ نژادپرستي، تعصب نژادي، افزايش احساسات ضد مسلمانان و روابط پيچيده پسا استعماري قاره اروپا با همسايگان جنوبي به ويژه آفريقايي‌هاست كه مانع تدوين سياست مهاجرتي اتحاديه اروپا شده اند.

اروپا براي پايان دادن به بحران مهاجرت بايد نخست تعصبات نژادي، مذهبي و قومي خود را اصلاح كند؛ و دوم، بحثي صادقانه در مورد ارزش‌ها و هويت اروپايي داشته باشد و سوم، روابط خود با كشور‌هاي آفريقايي را بازتعريف كند.

وعده اتحاديه اروپا پس از بحران اعتراض‌هاي ضد نژادپرستي جهاني متعاقب قتل «جورج فلويد»، شهروند سياه پوست آمريكايي توسط پليس اين كشور، مبني بر اصلاح سيستم نژادپرستي ساختاري نيز تاكنون جامه عمل نپوشيده و به شكل بحراني‌تر در رفتار‌ها و اظهارات انتقاد برانگيز «ويكتور اوربان»، نخست وزير مجارستان و «امانوئل مكرون»، رييس جمهور فرانسه و البته تلاش اتحاديه اروپا براي ترويج سبك زندگي اروپايي خود را نشان مي‌دهد.

 همين امر سبب شده تا كشور‌هاي اروپايي حتي از پذيرش كودكان پناهجويي كه در «موريا» بي خانمان شده اند، سرباز بزنند.

بايد توجه داشت كه شيوع كرونا بر ابعاد و وخامت بحران پناهجويي افزوده است؛ چراكه اين چالش بهداشتي سبب بروز و تشديد مشكلات اقتصادي در كشور‌هاي مختلف به ويژه كشور‌هاي آفريقايي مانند تونس و ليبي شده است.

تجسم واقعي اين بحران را مي‌توان در افزايش شمار سفر‌هاي خطرناك پناهجويان براي ورود به اروپا ديد كه نسبت به سال ۲۰۱۹ تقريبا ۲ برابر شده است.

پاسخ‌هاي اروپا به اين بحران غالبا بي رحمانه بوده و تلفيق اين بي رحمي با مخاطرات ناشي از باند‌هاي قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، شكنجه، آزار و اذيت و تجاوز و محدوديت‌هاي كرونايي، چالش پناهجويي را تا مرز فاجعه انساني پيش برده است.

روند رويداد‌ها نشان مي‌دهد توافق بر سر سيستم مهاجرتي جديد توسط اروپا بسيار بعيد خواهد بود.