پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : روايت پناهجويان از خشونت پليس روماني
دوشنبه، 7 مهر 1399 - 07:17 کد خبر:33944
گروه گزارش و تحليل


پناهجويان گفتند كه اگرچه پيش از آن نيز توسط پليس مجارستان با چوب مورد ضرب و جرح قرار گرفته بودند، اما هرگز شلاق نخورده بودند. يكي از پناهجويان نيز در اثر ضربات شلاق تقريباً چشم خود را از دست داد.

۱۹ اوت سال جاري ميلادي، شش پناهجوي سوري به همراه پناهجوياني از مصر به سازماني غيردولتي در بلگراد، پايتخت صربستان مراجعه و درخواست كمك كردند.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از عصر ايران، آنها براي كاركنان اين سازمان غيردولتي شرح دادند كه چگونه نيروهاي مرزي روماني آنها را با خشونت به صربستان عقب رانده‌اند. يكي از مهاجران كه يكي از پاهايش نيز قطع شده بود، مرزبانان روماني را متهم كرد كه با همان چوب زير بغلش به ضرب و جرح او پرداخته‌اند.

چنين رفتارهاي خشونت آميزي تنها عليه اين هفت پناهجو انجام نشده بود؛ گروه ديگري از پناهجويان كه از مسير تركيه، يونان و آلباني خود را به مرز روماني رسانده بودند نيز تجربه مشابهي را شرح دادند.

اين پناهجويان هنگام تلاش براي عبور از مرز روماني، توسط دوربين‌هاي حرارتي شناسايي و توسط پليس مرزي رهگيري شده و درنهايت از سوي مرزبانان با شلاق مورد ضرب و جرح قرار گرفته‌ بودند.

آنها مي‌گفتند كه اگرچه پيش از آن نيز توسط پليس مجارستان با چوب مورد ضرب و جرح قرار گرفته بودند، اما هرگز شلاق نخورده بودند. يكي از پناهجويان نيز در اثر ضربات شلاق تقريباً چشم خود را از دست داد.

اين شكايت‌ها از جمله گزارش‌هاي دردناكي است كه اسناد آنها توسط سازمان‌هاي غيردولتي مختلف در مرز صربستان و روماني جمع آوري شده است.

همه اين شهادت‌ها حاكي از يك موضوع است: اينكه پليس مرزي روماني و ديگر كشورهايي كه در مسير حركت مهاجران قرار دارند، بطور گسترده عليه آنها از خشونت استفاده مي‌كنند. به گفته شاهدان اكنون در مرز روماني، رفتارهايي مانند ضرب و شتم، ارعاب و بازگرداندن‌هاي غيرقانوني، به بخشي از رفتارهاي روزانه ماموران تبديل شده است.

بنا بر برآوردهاي يك سازمان غيردولتي در صربستان، روزانه «دست‌كم پنجاه نفر» با استفاده از زور و خشونت از روماني به صربستان برگردانده مي‌شوند. بررسي‌هاي ديگر سازمان‌هاي غيردولتي نيز نشان مي‌دهد كه در هفته بطور متوسط حدود ۴۰۰ تا ۶۰۰ نفر با همين شيوه از مرز روماني عقب رانده مي‌شوند.

بر اساس اين گزارش‌ها، براي ضرب و شتم پناهجويان از كابل و باتون استفاده مي‌شود، آنها در معرض شوك الكتريكي قرار مي‌گيرند يا اينكه لباس‌هايشان آتش زده مي‌شود. گاه نيز ماموران با شليك هوايي مهاجران را مي‌ترسانند و مجبور به بازگشت مي‌كنند.

برخي از پناهجويان از حضور افرادي تحت عنوان «كماندو» سخن مي‌گويند؛ مأموراني كه لباس سياه پوشيده‌اند و ماسك بر چهره دارند تا شناخته نشوند.

مرزداران روماني هرگونه رفتار خشونت آميز را انكار مي‌كنند
آن دسته از سازمان‌هاي رومانيايي كه با سازمان بين‌المللي مهاجرت همكاري دارند، مي‌گويند كه از رفتارهاي خشونت آميز در مناطق مرزي اطلاعي ندارند. پليس مرزي روماني نيز هرگونه تخلف در اين باره را رد كرده است.

اين رفتارها در حالي گزارش مي‌شود كه بر اساس قانون، نمي‌توان مهاجري را بدون تاييد كتبي قاضي يا بدون طي كردن رويه‌هايي كه امكان تجديدنظر درباره تصميم گرفته شده عليه مهاجران را فراهم مي‌كند، اخراج كرد.

مهمتر از همه اينكه هيچ مهاجري را نمي‌توان از حق درخواست پناهندگي محروم كرد و اخراج مهاجران قبل از دادن امكان دسترسي آنها به روند دادرسي، غيرقانوني است.

روماني در مسير حركت مهاجران خاورميانه و آفريقا
به گفته خانم ايرنا عبدالمقصود، كارشناس كودكان بي سرپرست و جدا افتاده كه با انجمن غيردولتي «Infopark» همكاري دارد، پناهجويان پس از نااميدي از رسيدن به اروپاي غربي و شمالي از مسير كرواسي و مجارستان، اكنون به مسير روماني روي آورده‌اند. اما اين مسير در واقع به مسير ضرب و شتم آنها تبديل شده است.

رفتار خشونت آميز نيروهاي روماني و صربستان با مهاجران، حتي در مقر اتحاديه اروپا در بروكسل نيز به بحث گذاشته شده است. اين رفتار پيش از اين در مرز كرواسي و مجارستان نيز ديده شده بود.

اين خشونت‌ها در حالي است كه مهاجران قصد ماندن در اين كشورها را ندارند و تنها در تلاشند با گذشتن از آنها، خود را به خانواده‌هايشان در شمال و غرب اروپا برسانند.

ايرنا عبدالمقصود مي‌گويد: «سوري‌ها و عراقي‌ها عمدتا به آلمان مي‌روند. مرداني كه به تنهايي سفر مي‌كنند نيز معمولا رهسپار فرانسه يا بلژيك مي‌شوند تا به كمك افرادي كه در اين كشورها از پيش مي‌شناسند بطورغيرقانوني كار كنند.»

افزايش خشونت‌ها با افزايش شمار مهاجران
رادوس دوروويچ، مدير يكي از مراكز حفاظت از پناهندگان مي‌گويد فشارهاي غيرقانوني و رفتارهاي خشونت آميز ماموران روماني «بيشتر و خونين‌تر» شده است.

او مي‌گويد: «اگرچه رفتارهاي خشونت آميز از حدود يكسال پيش شروع شده اما شدت خشونت‌ها در سه چهار ماه اخير بسيار افزايش يافته است. هرچه تعداد مهاجران بيشترشود، خشونت‌ها نيز بيشتر مي‌گردد.»

سازمان‌هاي غيردولتي صربستان نيز اين موضوع را تاييد مي‌كنند. ايوانا ووكاچويچ، از مركز فعاليت‌هاي بشردوستانه «HCIT» كه شريك كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد است، مي‌گويد كه از نيمه سال ۲۰۱۹ ميلادي شمار مهاجراني كه از روماني برگردانده شده‌اند بطور قابل توجهي افزايش يافته و اين روند هر ماه رو به فزوني است.

ايوانا ووكاچويچ مي‌گويد: «ما با چشمان خودمان كبودي‌ها را روي پوست پناهجويان ديده‌ايم. هيچ چيز توجيه‌گر اين خشونت وحشيانه نيست. به اين رفتارها بايد اخاذي، تخريب وسايل مهاجران و تلفن همراه آنها را نيز اضافه كرد.»

اتحاديه اروپا چه مي‌گويد؟
بروكسل مي‌گويد كه نهاد اجرايي اتحاديه اروپا قدرت تحقيق درباره اتهام سوء رفتارهاي ماموران كشورهاي عضو را در سطح اروپا ندارد بلكه اين خود دولت‌ها هستند كه بايد درباره عملكرد و اتهام سوء رفتار نيروهاي تحت امرشان دست به تحقيق بزنند.

با اين حال به گفته پروفسور فرانچسكو ماياني، متخصص قوانين مهاجرت اروپا در دانشگاه لوزان، قوانين اين اتحاديه همچنين مقررات شنگن، برگرداندن پناهجويان (پيش از بررسي پرونده درخواست پناهندگي آنها) را ممنوع كرده است. در چنين شرايطي كميسيون اروپا مي‌تواند وارد عمل شود و در صورت نقض قوانين، مجازاتهاي اقتصادي را عليه كشور متخلف وضع كند.

اما در اين زمينه نيز يك مشكل وجود دارد. كميسيون اروپا در موضوع معرفي يك كشور به دادگاه اتحاديه اروپا از اختيار تام برخوردار است و اگر از نظر سياسي تمايلي براي انجام چنين كاري نداشته باشد، هيچكس نمي‌تواند اين نهاد را مجبور به چنين كاري بكند.