پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : الفكر اليوناني و الثقافه العربيه
پنجشنبه، 3 مهر 1399 - 07:01 کد خبر:33929
ديمتري غوتاس


يكي از مهم‌ترين مراكزي كه كتب سياسي ارزشمندي منتشر مي كند مركز «دراسات الوحدة العربيه» است كه تاكنون تعداد بيشماري كتاب در زمينه هاي مختلف سياسي – فكري عربي منتشر كرده است. در حاشيه اين مركز، تشكيلاتي براي ترجمه آثار مهم غربي‌ها در زمينه‌هاي فكري و سياسي عرب معاصر ايجاد شده كه در سال هاي اخير، اين مركز هم دهها كتاب منبع را به عربي ترجمه كرده است.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) يكي از اين آثار كتاب «الفكر اليوناني و الثقافه العربيه» است كه رابطه افكار يوناني را با انديشه هاي اسلامي در جريان نهضت ترجمه مورد بحث قرار داده است. عنوان فرعي آن بحث از حركت ترجمه يوناني – عربي بغداد و جامعه عباسي اول است. مترجم آن هم نويسنده مشهور عرب نقولا زياده است كه افزون بر ترجمه مقدمه‌اي هم بر آن نگاشته است.

در بخش اول موضوعاتي همچون «ترجمه و دولت كه در چند فصل تنظيم شده است. زمينه هاي حركت ترجمه، دوران منصور، دوران مهدي، دوران مأمون موردي بررسي قرار گرفته است. در بخش دوم نيز مباحثي همچون آثار نهضت ترجمه، بازتاب حركت ترجمه در همان دوره، و ميراث ترجمه براي نسل‌هاي بعد مطرح شده است.

الفكر اليوناني و الثقافه العربيه
ديمتري غوتاس
مترجم: نقولا زياده
انتشارات: دراسات الوحدة العربيه
تعداد صفحات: 364

محمود فاضلي