پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : آسيب گرمايش زمين به كشت زيتون در يونان
پنجشنبه، 3 مهر 1399 - 06:33 کد خبر:33926

كشاورز يوناني گفت از ۱۰ تا ۱۶ ماه مه درجه حرارت هوا به حدود ۳۸ تا ۴۱ درجه رسيد. به علت گرماي هوا، محصول زيتون كمتري داشتيم.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از يورونيوز، توليدكنندگان زيتون در يونان مجبور شده‌اند به علت حضور حشرات مضر كه به محصول آنان آسيب مي‌زنند، به استفاده از حشره‌كش‌ها روي آورند. به گفته اين كشاورزان، اين پديده‌ي جديد يكي از پيامد‌هاي گرمايش زمين است.

يك كشاورز در اين باره گفت: «درخت زيتون گياهي مديترانه‌اي است، اما از زماني كه منطقه مديترانه تحت تاثير تغييرات اقليمي قرار گرفته است، اين گياه هم دچار پيامد‌هاي آن شده است. امكان دارد سال‌ها برداشت خوبي داشته باشيم و سال‌ها هم خشكسالي شديدي را تجربه كنيم كه درآمد‌ها را كاهش مي‌دهد.»

خبرنگار يورونيوز افزود: اين كشاورزان متوجه شده‌اند كه حشرات و ويروس‌هاي زيانبار، راحت‌تر از قبل به درخت‌ها حمله مي‌كند، چون به علت تغييرات اقليمي در طول چند فصل همچنان به حيات خود ادامه مي‌دهند.

كشاورز يوناني در اين باره گفت: «امسال پديده بسيار نادري داشتيم كه هرگز در گذشته رخ نداده بود. از دهم تا شانزدهم ماه مه، درجه حرارت هوا به حدود ۳۸ تا ۴۱ درجه رسيد. به علت گرماي هوا محصول كاهش يافت، چون زيتون‌ها آنگونه كه بايد رشد نكردند.»

باران‌هاي نامنظم، باد‌هاي شديد، خشكسالي يا يخ‌زدگي در بهار كه مي‌توان از آن‌ها به عنوان غافلگيري آب و هوايي ياد كرد، موجب شده است كه توليد زيتون در يونان در دهه گذشته بيست درصد كاهش يابد.