پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : تاريخ ارامنه ايران در قرن هفدهم
یکشنبه، 30 شهریور 1399 - 04:39 کد خبر:33904
وازگن س . غوگاسيان


كتاب حاضر كه متن ويراسته‌اي از رساله دكتراي غوگاسيان در دانشگاه كلمبياي امريكاست كه در سال 1995م. از آن دفاع شده، در واقع مجموعه ارزشمندي از اسناد و اطلاعات تاريخي است كه طي بيست سال مطالعه و سفرهاي پژوهشي مؤلف جمع‌آوري شده است. غوگاسيان در اين كتاب مجموعه‌اي از اسناد فارسي و ارمني متعلق به دوره صفوي را نيز ارائه داده كه اغلب آن‌ها نخستين بار است كه انتشار مي‌يابند. وازگن س.غوگاسيان مولف كتاب حاضر، پژوهشگر بنام ارمني است و سالها مسئول بخش اداري كتابخانه كليساي وانك در جلفاي نو و كتابخانه ماتناداران در ايروان بوده است.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) اين كتاب دورۀ يكصد و بيست سالۀ تاريخ ارامنۀ جلفاي نو را از كوچ ارامنه به ايران و آغاز خليفه‌گري ارامنه در 1012 ق/ 1604 م تا 1ق/ 1722 م را در بر مي‌گيرد كه بعد از اشغال اصفهان به دست افاغنه در سال 135 اشغال اصفهان و سقوط صفويه شاهد تباهي جلفاي نو و موج مهاجرت ارامنه به هندوستان، روسيه و ساير بلاد هستيم. مؤلف تاريخ ارامنه هدف خود از تأليف اين كتاب را بررسي و روشن ساختن پراكندگي جغرافيايي و مردم‌شناختي مهاجران ارمني در ايران، ساختار اجتماعي و وضعيت مدني و مديريت ديني آن‌ها، برخورد حكومت صفويان با آن‌ها، شكل و پيدايش خليفه‌گري جلفاي نو عنوان مي‌كند.

تاريخ ارامنه ايران در قرن هفدهم
وازگن س . غوگاسيان
مترجم: سعيد كريم پور
انتشارات: اميركبير
نوبت اول: 1395
قيمت: 35 هزار تومان
تعداد صفحات: 432

محمود فاضلي