پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : نوآوري، يكي از چالش هاي جدي اقتصاد اسلواكي
شنبه، 7 تیر 1399 - 18:20 کد خبر:33413

گزارش نوآوري سال ۲۰۲۰ اروپا حاكي از آن است كه كشورهاي اتحاديه اروپا روند رو به رشدي را از نظر نوآوري دارند. در اين گزارش، كشورهاي منطقه در چهار گروه "رهبران نوآوري"، "نوآوران قوي"، "نوآوران متوسط" و "نوآوران ضعيف" دسته بندي شده اند كه اكثر كشورهاي شمال اروپا جزء رهبران نوآوري منطقه بوده و سوئد همچنان پيشتاز است. روماني و بلغارستان نيز ضعيف ترين كشورهاي اروپايي از نظر نوآوري مي باشند.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) در اين گزارش، اسلواكي در گروه سوم يعني"نوآوران متوسط" پايين تر از سطح متوسط اتحاديه قرار گرفته است. هرچند در بين كشورهاي همسايه اسلواكي نيز فقط اتريش و چك از اين كشور وضعيت بهتري دارند.

ضعيف ترين امتياز اسلواكي در شاخص هايي همچون سرمايه گذاري در حوزه هاي پرريسك (استارت آپ ها)، هزينه هاي تحقيق و توسعه، آموزش مداوم، كارآفريني و ميانگين نرخ رشد توليد ناخالصي داخلي و سرانه آن بوده است.

با اين وجود از نظر اشتغال زايي در حوزه هاي جديد، فروش محصولات نوآورانه، صادرات محصولات با فناوري بالا و فارغ التحصيلان دكتري در رشته هاي جديد عملكرد اين كشور مناسب تر و بالاتر از ميانگين اتحاديه بوده است.

در مجموع ضعف نوآوري يكي از مشكلات جدي اقتصاد اسلواكي است. در گزارش سال ۲۰۲۰ موسسه بلومبرگ هم اسلواكي از نظر شاخص نوآوري در رديف ۴۱ قرار گرفته بود كه ضعيف ترين كشور منطقه بوده و نسبت به گزارش قبلي اين موسسه، دو رتبه افول داشته است.