پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : تسهيلات جديد براي فرزندآوري در روسيه
شنبه، 7 تیر 1399 - 07:14 کد خبر:33411

پرداخت ماهيانه تا 150 دلار به فرزندان تا 16 سالگي

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از ايراس، دولت روسيه تصميم گرفته به خانواده هاي كم درآمدي كه كودك و نوجوان تا 16 سال دارند، به صورت ماهيانه مبلغ 10 هزار روبل (معادل تقريبي 150 دلار) به ازاي هر فرزند پرداخت كند.

دولت روسيه براي ارائه اين كمك معيشتي به خانواده هاي كم درآمد، بودجه اي معادل 4 ميليارد دلار در نظر گرفته و اين در حالي است كه مطابق سياست هاي افزايش فرزندآوري در اين كشور، در دهه اخير تسهيلات زيادي براي خانوارهايي در نظر گرفته شده كه تا 3 فرزند داشته باشند.