پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : مردم صربستان پاي صندوق‌هاي راي رفتند
یکشنبه، 1 تیر 1399 - 12:59 کد خبر:33360
الكساندر ووچيچ، رئيس جمهوري صربستان، سردمدار فهرست انتخاباتي ائتلاف حاكم است. فهرستي كه نمايندگاني از حزب بازنشستگان‌(PUPS)، حزب سوسيال دموكرات‌(SDP)، جنبش نوسازي صربستان‌(SPO) و تعدادي ديگر از احزاب فعال در اين كشور در آن حضور دارند.


مردم صربستان روز يك‌شنبه براي برگزاري نخستين انتخابات سراسري اروپا پس از سه ماه حضور سايه سنگين محدوديت‌هاي عمومي ناشي از شيوع ويروس كرونا به پاي صندوق‌هاي راي رفتند.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از يورونيوز، انتخابات صربستان با هدف انتخاب نمايندگان جديد مجلس اين كشور از جمله تعيين نمايندگان استان خود مختار ووي‌وو‌دينا و شهرداري‌هاي محلي در حال برگزاري است. انتخاباتي كه از يك سو به دليل تاثير احتمالي آن بر شيوع دوباره ويروس كرونا به دليل كاهش محدوديت‌هاي عمومي و از سوي ديگر تحريم آن از سوي احزاب مخالف دولت در اعتراض به فساد فزاينده در اين كشور، بحث برانگيز شده است.

پيشتر دولت صربستان اصرار داشت كه اين انتخابات را ۲۶ آوريل گذشته برگزار كند ولي با فشار احزاب مخالف و نهادهاي حقوق بشري ناچار به اعلام وضعيت اضطراري براي مقابله با بيماري همه‌گير كوويد-۱۹ و تعويق انتخابات تا امروز(۲۱ ژوئن) شد.

با اين حال احزاب مخالف از جمله حزب راديكال صربستان، حزب دموكرات، حزب آزادي و عدالت، حزب مردم و جنبش «نگذاريم بلگراد غرق شود» در اعتراض به فساد دولت و با اعلام نگراني در خصوص وقوع تقلب گسترده از سوي احزاب حاكم اين انتخابات را تحريم كردند.

در حال حاضر ائتلافي ملي‌گرا به رهبري حزب مترقي صربستان و حزب سوسياليست صربستان و متحدان آنها قدرت را در اختيار دارند ولي مرزبندي مرسوم ميان احزاب چپ و راست صربستان وجود ندارد. به طوري كه حزب مترقي اين كشور كه راست‌گرا و پوپوليست محسوب مي‌شود از احزاب چپ‌گراي اين كشور رويكردي «مسالمت‌آميزتر» در برابر بحران مهاجرت دارد. همچنين ائتلاف‌هاي حاكم بر اين كشور همواره با حضور طيفي متنوع از احزاب راست‌گرا و چپ‌گرا تشكيل مي‌شود و احزاب مخالف نيز در واقع تركيب جديدي از احزاب داراي گرايش راست و چپ هستند كه سعي داشتند در صورت پيروزي در انتخابات جايگزين ائتلاف موجود شوند.

قانون انتخابات صربستان اخيرا تغيير كرده و احزاب براي ورود به آن به جاي ۵ درصد پيشين تنها به كسب ۳ درصد آراء نياز خواهند داشت. با اين حال از ميان ۲۱ حزب، جنبش و ائتلافي كه در انتخابات ۲۱ ژوئن شركت كرده‌اند، تعداد كمي اميد به پيروزي دارند.

الكساندر ووچيچ، رئيس جمهوري صربستان، سردمدار فهرست انتخاباتي ائتلاف حاكم است. فهرستي كه نمايندگاني از حزب بازنشستگان‌(PUPS)، حزب سوسيال دموكرات‌(SDP)، جنبش نوسازي صربستان‌(SPO) و تعدادي ديگر از احزاب فعال در اين كشور در آن حضور دارند.

شركاي اصلي ائتلاف حاكم يعني حزب سوسياليست صربستان‌(SPS) و حزب راست‌گراي اتحاد صربستان‌(JS) نيز فهرست جداگانه‌اي را منتشر كرده‌اند.

نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد كه نتايج اين انتخابات با شگفتي بزرگي همراه نخواهد بود و ائتلاف حاكم با توجه به تحريم مخالفان، بيش از ۵۰ درصد آرا را به خود اختصاص خواهد داد.