پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : نرخ بيكاري روسيه در اوج هفت سال اخير
یکشنبه، 1 تیر 1399 - 03:32 کد خبر:33355

همزمان با افزايش نرخ بيكاري، بانك مركزي روسيه نرخ بهره را كاهش داد.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از تريدينگ اكونوميكس، نرخ بيكاري روسيه در دوازده ماه منتهي به مي با ۰.۳ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۶.۱ درصد رسيد كه ۰.۱ درصد كمتر از نرخ پيش بيني شده توسط كارشناسان و بالاترين نرخ بيكاري ثبت شده از مارس سال ۲۰۱۳ در اين كشور بوده است.

طي اين مدت شمار بيكاران روسي با ۲۲۷ هزار نفر افزايش به چهار  ميليون و ۵۱۳  هزار نفر رسيده است. طي اين مدت دستمزد در شرايط واقعي دو درصد افزايش پيدا كرده است كه كه ۱۰.۶ درصد بيشتر از تخمين قبلي كارشناسان بازار كار بوده است. در حال حاضر متوسط سطح دستمزد ماهانه دراين كشور ۴۹ هزار و ۳۰۶ روبل است.

متوسط نرخ بيكاري روسيه در بازه زماني ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۹ معادل ۷.۴۶ درصد بوده است كه بالاترين نرخ بيكاري ثبت شده مربوط به فوريه ۱۹۹۹ با ۱۴.۱ درصد و كمترين نرخ اشتغال مربوط به اوت ۲۰۱۹ با ۴.۳ درصد بوده است. هم چنين نرخ مشاركت در بازار كار از ۶۲.۹ درصد در ماه قبل به ۶۲.۷ درصد در ماه جاري رسيده است.

از سوي ديگر بانك مركزي روسيه با صدور بيانيه اي اعلام كرد نرخ بهره را با يك درصد كاهش به ۴.۵ درصد رسانده است. اين نرخ اگر چه مورد انتظار كارشناسان بود اما پايين ترين نرخ بهره ثبت شده در اين كشور از زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي تاكنون محسوب مي شود.

بانك مركزي روسيه كه دستيابي به تورم چهار درصدي را هدفگذاري كرده است پيش بيني خود از رشد اقتصادي امسال اين كشور را به منفي ۴.۶ درصد تقليل داده است. با توجه به اينكه نرخ شيوع كرونا در روسيه كماكان در سطح بالايي باقي مانده است، بسياري از كارشناسان معتقدند بانك مركزي باز هم مجبور به كاهش بيشتر نرخ بهره به منظور حمايت از رشد اقتصادي خواهد شد.