پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : پارلمان روماني به نخست وزير راي اعتماد داد
یکشنبه، 25 اسفند 1398 - 08:34 کد خبر:32761
اوربان و وزراي كابينه‌اش بعد از مشخص شدن اين كه با يكي از قانونگذاران آلوده به ويروس كروناي جديد تماس داشته‌اند براي دو هفته به قرنطينه رفتند. بر اساس آمار ها روماني فعلا بالغ بر 102 مورد ابتلاي به ويروس كروناي جديد را در اين كشور ثبت كرده است.


قانونگذاران پارلمان روماني با اكثريتي قابل توجه به لودوويك اوربان، نخست وزير اين كشور راي اعتماد دادند تا بن‌بست سياسي در اين كشور پايان يافته و مقامها بر مقابله با شيوع ويروس كروناي جديد متمركز شوند.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از رويترز، كلاوس يوهانيس، رئيس جمهور روماني اعلام كرده كه از فردا دوشنبه قرار است در اين كشور به جهت مقابله با شيوع ويروس كرونا وضعيت اضطراري برقرار شود. اين فرمان رئيس جمهور روماني راه را براي ارائه كمكهاي بيشتر دولت براي مقابله با گسترش اين بيماري هموار مي سازد.

يوهانيس در اظهاراتي گفت: اين وضعيت اضطراري ما را قادر خواهد ساخت تا منابع مهم و جديدي را صرف مبارزه با اين بحران كنيم. او ادامه داد: دولت روماني اعتبارات بيشتري را به حوزه‌هاي بهداشت و درمان و تجهيزات اختصاص خواهد داد.

قانونگذاران پارلمان روماني ماه گذشته ميلادي دولت ليبرال اقليت لودوويك اوربان را سرنگون كردند اما او همچنان به اداره كشور به صورت موقت و همراه با اختياراتي محدود ادامه داد. يوهانيس روز جمعه از اين نخست وزير موقت خواسته بود تا يك دولت تشكيل دهد.

اوربان و وزراي كابينه‌اش بعد از مشخص شدن اين كه با يك قانونگذاران آلوده به ويروس كروناي جديد تماس داشته‌اند از روز جمعه براي دو هفته به قرنطينه رفتند. بر اساس آمار ها تا روز شنبه روماني بالغ بر 102 مورد ابتلاي به ويروس كروناي جديد را در اين كشور ثبت كرده اما هيچ موردي از مرگ در اثر ابتلا به اين ويروس را ثبت نكرده است.

يك نماينده ارشد حزب حاكم روماني به رويترز گفت:در راي اعتماد به اوربان 286 راي مثبت از مجموع 309 راي ثبت شد و 23 نماينده نيز راي منفي دادند.

پيشتر پيش‌بيني شده بود كه بحران شيوع ويروس كرونا موجب خواهد شد كه اوربان به آساني راي اعتماد پارلمان را به دست بياورد و با اختيارات كامل بر مبارزه با شيوع اين ويروس متمركز شود.

اوربان در يك سخنراني اينترنتي گفت: حزب ما در اين زمان دشوار مسئوليت كامل را به دست آورده است و اكنون من مطمئن هستم با داشتن دولتي با اختيارات كامل ما خواهيم توانست با قاطعيت بيشتر كروناويروس را مهار كنيم.