پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : نظرات حزب مخالف اردوغان درباره حمله به سوريه
چهارشنبه، 14 اسفند 1398 - 08:41 کد خبر:32692

قليچدار اوغلو ما خواهان برقراري صلح در كشورهاي همسايه هستيم.

كمال قليچدار اوغلو رئيس حزب جمهوريت خلق در گروه حزب متبوع خود در مجلس تركيه گفت: حزب عدالت و توسعه به رهبري رجب طيب اردوغان بجاي خاموش كردن آتش در سوريه، بنزين بر روي آتش جنگ در سوريه ريخت.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از مركزتحقيقات تركيه و غرب آسيا, كمال قليچدار اوغلو رئيس حزب جمهوريت خلق گفت: حزب حاكم چرا وارد سوريه شده است و سربازان ما را به كشتن مي دهد.  چرا تلاش مي كند رژيم يك كشور همسايه را سرنگون كند. به تو چه كه در سوريه دموكراسي حاكم است و يا نيست. ما از رژيم بشار اسد حمايت نمي كنيم. اما اگر در سوريه رژيم حاكم به نقض حقوق بشر مي پردازد سازمانهاي بين المللي بايد اقدام كنند. چندبار هشدار داديم كه ابزار دست قدرتهاي سلطه طلب نشويد. زيرا بسيار خطر ناك است و خلاف اصول جنگ آزادي بخش ملي تركيه است. ما خواهان برقراري صلح منطقه اي و همسايگانمان هستيم. ما نمي خواهيم كه سربازان ما در سوريه و ليبي و ادلب كشته شوند. تو(اردوغان)  به دنبال دامن زدن به جنگ منطقه اي هستي. زيرا به تو دستور داده اند كه آتش جنگ را در كشورهاي همسايه و منطقه شعله ور كني و تو به ماشه و پيمانكار قدرتهاي سلطه طلب  تبديل شده اي.

اردوغان در 26 فوريه 2006 ميلادي در كنگره حزب عدالت و توسعه در شهرستان اسكودار استانبول سخنراني كرد و گفت: ”من رئيس همزمان طرح خاورميانه بزرگ و شمال آفريقا هستم. من مسئوليت اجراي اين طرح را برعهده گرفته ام. اين وظيفه به تركيه محول شده است. “  چه كسي اين مسئوليت را به تو تفويض كرد؟

اردوغان در چهارم مارس 2006 ميلادي در كنگره حزب عدالت و توسعه در شهرستان بايرام پاشا استانبول نيز سخنراني كرد و گفت: ”به ما يك ماموريت مهم محول شده است. من يكي از روساي همزمان و مجري طرح خاورميانه بزرگ و شمال آفريقا هستم.“ به تو چه طرح خاورميانه بزرگ و شمال آفريقا. تو بايد به تركيه خدمت كني . تو بايد به رشد و توسعه تركيه بپردازي . چرا در راستاي دستورات قدرتهاي بزرگ و  سطله گر عمل و رفتار مي كني؟

اردوغان برخي مواقع واقعيتها را نيز درك مي كند. چنانكه در 12 مه 2013 در روز مادر گفت: ”ما بايد خونسردي خود را در برابر توطئه به دام انداختن ما درباتلاق خونين سوريه حفظ كنيم. در خاورميانه باتلاقي وجود دارد و مي خواهند ما را به آن باتلاق بكشانند. دولت بزرگ و عاقل اين است كه حوادث و نتايج آنرا بتواند پيش بيني و با عقل سليم حركت كند. “  اكنون چه اتفاقي افتاده است كه رفتارت را تغير داده اي. چه كسي تو را با تلقيات خود تحت تاثير و كنترل گرفت.

اردوغان دليل تغيير رفتار خود را نيز در پنجم دسامبر 2017 در گروه حزب عدالت و توسعه در مجلس تركيه بيان كرد و گفت: “ اي آمريكا ما با تو به صورت مشترك ارتش آزاد سوريه را تشكيل داديم. قبل از تو(ترامپ) با باراك اوباما درباره سازماندهي ارتش آزاد همكاري مي كرديم.“  اين سخنان نيز نشان مي دهد كه اردوغان با تلقينات و دستور چه كسي عمل و رفتار مي كند.

سئوال اين است كه چرا تو بنا به دستور آمريكا ارتش آزاد سوريه را تشكيل دادي؟ تجزيه سوريه و كشورهاي خاورميانه به نفع چه كسي است؟ نبايد عقل و وجدان و اراده خود را به ديگران اجاره بدهي. تو دولت تركيه را اداره مي كني و نبايد وجود قوه عاقله  دولت را فراموش مي كردي. بايد با كارشناسان مبرز مشورت كني. تو بايد با تاريخ دولت جمهوري تركيه، تاريخ عرب و خاورميانه آشنا باشي و آنها را مطالعه كني و آگاه شوي.

ارتش تركيه را به دام انداختد و تعداد زيادي شهيد شدند. اما اردوغان منتظر بود كه من به وي تلفن كنم و تسليت بگويم. اماملت منتظر بود كه تو اطلاعات لازم و درست را ارائه دهي. اما همه سكوت كردند و اردوغان سه روز بعد از كشته شدن سربازان وارد ميدان شده و گفت چند شهيد داريم. آيا اينها مي خواهند منافع كشور را در مقابل امپرياليستها حفظ كنند. آيا اينها وطن پرست هستند. كسانيكه ماشه و ابزار دست امپرياليستها هستند، نمي توانند كشور را اداره و نظم و ثبات برقرار كنند. اردوغان ابتدا رجز خواني مي كند و بلافاصله به پوتين و مركل و ترامپ تلفن مي كند. سپس دوان دوان به پاي آنها مي رود. اردوغان دست به سينه در مقابل پوتين مي نشيند.  

فرزندان هيچيك از مقامات سياسي، نظامي و حزبي در سوريه، عراق و ادلب و ليبي حضور ندارند. تپه شهدا از جنازه فرزندان فقرا پر شده است. تو چرا به تپه شهدا نمي روي و تنها رجزخواني مي كني.

اردوغان ارتش آزاد سوريه را به ”قواي مليه“ تشبيه كرد. آيا كساني كه با بودجه دولتهاي امپرياليستي جنگ مي كنند ، قواي مليه هستند. اگر دستمزد آنها را قطع كني عليه تو شورش مي كنند. ارتش آزاد سوريه را تو و آمريكا سازماندهي كرديد. آنها مدافع وطن سوريه نيستند. جنگ اگر براي خاطر حفظ جان و امنيت مردم و كشور انجام نشود، جنايت است. تو ملت تركيه را به سوي جنگ مي كشي و حق زندگي مردم را به خطر مي افكني. جنگ ادلب را به جنگ چاناك قلعه تشبيه مي كني. جنگ چاناك قلعه، جنگ با دول استعمارگر براي آزادي وطن بود. تو مي گويي، آتاترك به سربازان گفته بود: من امر مي كنم كه برويد بجنگيد و كشته شويد. آتاترك در جبهه جنگ حضور داشت . اما تو در كاخ نشسته اي.

طبق ماده 104 قانون اساسي تركيه مجلس ، فرماندهي كل نيروهاي مسلح را به رئيس جمهور تفويض مي كند . طبق ماده 117 قانون اساسي تركيه؛ فرماندهي كل قوا نيروهاي مسلح، جدا از موجوديت معنوي مجلس نيست و به رئيس جمهور تفويض شده است. بايد اردوغان درباره عمليات نظامي برونمرزي به مجلس اطلاعات لازم را ارائه دهد.  اردوغان بايد از پوتين سئوال كند كه چرا مقرهاي ارتش تركيه را در ادلب بمباران كرد ؟ 

ترجمه: سيد علي قائم مقامي