پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : ابتلاي نخستين فرد به كرونا در كرواسي
چهارشنبه، 7 اسفند 1398 - 16:36 کد خبر:32631

آندره پلينكويچ نخست وزير كرواسي، نخستين مورد ابتلاي يك نفر به ويروس كرونا در اين كشور را تائيد كرد و گفت: در نخستين تصميم، تمام سفرهاي دانش آموزي به ايتاليا ممنوع شد.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از انتخاب، وي اظهارداشت: دولت كرواسي براي پيشگيري و مقابله با ويروس كرونا به تشكيل ستاد بحران كرونا در اين كشور اقدام كرده است.

نخست وزير كرواسي از بستري شدن يك جوان بيمار در بيمارستان بيماريهاي عفوني «فران ميخالويچ» زاگرب خبر داد و افزود: اين فرد از 19 تا 21 فوريه در ميلان بوده است، لذا يك گروه از دانش آموزاني كه به صورت دسته جمعي از ايتاليا برگشتند نيز در قرنطينه قرار گرفتند.

گزارشها از كرواسي حاكي است كه اين كشور با كمبود ماسك مواجه شده و پليس مرزي نظارت بهداشتي در مرزها را نسبت به مسافراني كه از ايتاليا به كرواسي سفر مي كنند، افزايش داده است و قرنطينه پيشگيرانه در شهرهاي زاگرب، زادار و رييكا برقرار شده است.

ويلي بروش وزير بهداري از تمامي استانداران درخواست كرده فضاي بالقوه را براي شيوع وسيع ويروس كرونا در نظر بگيرند. همچنين شهرداري زاگرب به تمام كاركناني كه در ايستگاه راه آهن كار مي كنند، ماسك اهدا كرده است.