پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : رزمايش ناتو با شركت تركيه آغاز شد
چهارشنبه، 7 اسفند 1398 - 15:25 کد خبر:32628

رزمايش مشترك دريايي، هوايي، زير دريايي و كشتي هاو شناورهاي روي آب با نام 'Dynamic Manta 2020' ناتو با هدف تقويت همكاري اعضاء آغاز شد.

نيروي دريايي تركيه بيش از كشورهاي ديگر از برگزاري و مشاركت در اين رزمايش حمايت و مشاركت مي كند.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از روزنامه يني شفق، ژنرال Paolo Fantoni فرمانده دوم ”گروه انجام وظيفه دائمي نيروي دريايي ناتو “ درمصاحبه با خبرگزاري آناتولي گفت: نيروهاي دريايي كشورهاي متحد ناتو تحت فرماندهي نيروي دريايي ايتاليا با هدف آموزش نيروهاي نظامي و مقابله با تهديدات اين رزمايش را با شركت زيردريايي ها، كشتي ها و نيروي هوايي برگزار مي كنند. هفت كشتي جنگي تركيه نيز در اين رزمايش شركت  كرده اند. كشتي سوخت رساني تركيه نيز از اين عمليات پشتيباني مي كند.

 سرتيپ Andrew Burcher فرمانده ناوگان زيردريايي ناتو نيز گفت: شاهد افزايش حركت ها و عمليات زيردريايي كشور هاي مختلف در درياي مديترانه هستيم. رزمايش دريايي در درياي مديترانه شرقي و ميانه آغاز شده است.

در رزمايش دريايي ناتو كه در سواحل سيسيل آغاز شده است، نيروي دريايي، هوايي، هلي كوپتري، كشتي هاي جنگي، زيردريايي تركيه، ايتاليا، فرانسه، آلمان فدرال، يونان، اسپانيا، انگليس، كانادا و آمريكا شركت مي كنند. اين رزمايش تا ششم ماه مارس ادامه دارد.