پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : انتخاب شمشيرباز گيلاني براي حضور در لهستان
پنجشنبه، 24 بهمن 1398 - 04:30 کد خبر:32528

محمد رهبري شمشيرباز گيلاني براي حضور در رقابت هاي جهاني انتخاب شد.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از ايرنا، مدير روابط عمومي اداره ورزش و جوانان گيلان اظهار كرد: تيم ملي شمشيربازي اسلحه سابر ايران با چهار ورزشكار در مسابقات جهاني لهستان حضور مي يابد كه محمد رهبري از گيلان نيز جزء ملي پوشان است.

مرتضي ورزلدوست افزود: رقابتهاي جام جهاني شمشيربازي  از رويدادهاي مورد تاييد فدراسيون بين المللي شمشيربازي است و نتايج آن در امتياز و موقعيت المپيكي شمشيربازان شركت كننده تاثيرگذار خواهد بود از روز دوم اسفند ماه سال جاري آغاز مي شود.

وي ادامه داد: حضور تيم ملي شمشيربازي اسلحه سابر ايران در مسابقات جام جهاني لهستان ، به عنوان اولين اعزام تيم ملي اسلحه سابر ايران در سال جاري ميلادي محسوب مي شود كه در برنامه فدراسيون شمشيربازي گنجانده شده است.

وي بيان كرد: اميدواريم كه محمد رهبري ملي پوش شايسته گيلاني كه يكي از اميدهاي اين استان براي كسب سهميه المپيك است به همراه ساير ملي پوشان در رقابت هاي شمشيربازي جام جهاني لهستان بدرخشند و در نهايت با كسب مقام شايسته، امتياز خود را براي حضور در المپيك ۲۰۲۰ ژاپن افزايش دهند.

مدير روابط عمومي اداره ورزش و جوانان گيلان خاطرنشان كرد: در رقابت هاي شمشيربازي جام جهاني لهستان، زبده ترين شمشيربازان كشورهاي مختلف جهان به مدت سه روز در ورشو با هم به رقابت مي پردازند.