پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : درخواست اپوزيسيون روماني از دادگاه
چهارشنبه، 23 بهمن 1398 - 16:14 کد خبر:32522

حزب اپوزيسيون روماني گفته كه درخواستي را به دادگاه مي‌برد تا اقدام رئيس جمهوري را براي كانديدا كردن مجدد نخست وزير بركنار شده براي همين سمت به چالش بكشد.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از رويترز، حزب اپوزيسيون سوسيال دموكرات روماني به دنبال به چالش كشيدن تصميم كلاوس يوهانيس، رئيس جمهوري براي كانديدا كردن مجدد لودويك اوربان، نخست وزير بركنار شده براي همين سمت است؛‌ اقدامي كه مي‌تواند برنامه‌هاي دولت را براي برگزاري انتخابات زودهنگام از مسير اصلي منحرف كند.

قانونگذاران روماني اخيرا دولت اقليت اوربان را كه سه ماه از تشكيلش مي‌گذشت، بركنار كردند و راه را براي برگزاري انتخابات زودهنگام كه حزب ليبرال وي مطمئن به پيروزي در آن است، هموار كرده‌اند.

كوتاه كردن چرخه انتخابات مي‌تواند التيامي براي بازارهاي روماني باشد؛ اگركه اين انتخابات به چندين سال بي ثباتي سياسي در اين كشور اروپايي پايان دهد.

اما تحليلگران هشدار داده‌اند كه برگزاري انتخابات زودهنگام به ويژه با توجه به گروه‌بندي‌هاي متفرق و مختلف پارلماني امري دشوار است.

آنها مي‌گويند، اين روند تلاش براي برگزاري انتخابات زودهنگام، به معناي چندين هفته يا چندين ماه درگير شدن در آن است و درست در زماني رخ مي‌دهد كه افزايش بودجه و كسري حساب جاري بر بازار سهام و اوراق قرضه روماني فشار وارد مي‌آورد.

حزب اوربان در نظرسنجي‌ها از ۲۰۱۶، موفق شده تا حمايت خود را به ۴۷ درصد افزايش دهد در حاليكه حزب سوسيال دموكرات نيمي از حمايتش را از دست داده و به ۲۰ درصد تنزل پيدا كرده است.

رهبر حزب سوسيال دموكرات روماني گفته به اين دليل كانديدا شدن مجدد اوربان از سوي رئيس جمهوري را به دادگاه قانون اساسي ارجاع مي‌دهد كه كانديدا شدن براي نخست وزيري بايد از سوي يك حزب اكثريت يا ائتلاف باشد و اوربان كه راي عدم اعتماد دارد، شرايط لازم را ندارد.