پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : بحران مهاجران، انبار باروت در جزيره يوناني
دوشنبه، 21 بهمن 1398 - 10:45 کد خبر:32511

 افزايش  ورود مهاجران و پناهجويان به جزيره لسبوس يونان، آن را به انبار باروتي كه آماده انفجار است تبديل كرده و مقام‌هاي يوناني را براي مقابله با اين بحران تحت فشار قرار داده است.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از گاردين، اختلافات بين مردم محلي و پناهجوياني كه با قايق از تركيه در اين جزيره يوناني وارد مي شوند افزايش يافته است. هفته پيش يك مقام ارشد اين منطقه اوضاع در لسبوس را به يك انبار باروت آماده انفجار تشبيه كرد و خواستار اعلام وضعيت اضطراري شد.

برآورد مي شود بيش از ۴۲ هزار نفر از مردان، زنان و كودكان در جزاير يوناني از جمله لسبوس، ساموس، خيوس، لروس و ايستانكوي حضور داشته باشند. اين تعداد به دليل سياست كنترل مهاجرانِ اتحاديه اروپا مجبور هستند تا زمان بررسي تقاضاي پناهندگي آنها در سيستمي كه دچار كمبود نيرو و بسيار عريض و طويل است، در اين جزيره بمانند.

گروه هاي كمك رسان بارها خواستار تخليه اين جزاير شده اند. تا روز جمعه اين هفته براورد مي شد كه ۲۰ هزار پناهجو در جزيره لسبوس حضور داشته باشند. به گفته يك مقام مدافع مهاجران، اين افراد در شرايطي ناخوشايند و قرون وسطايي بسر مي برند و بندرت به خدمات اوليه مانند آب پاكيزه و گرم، برق، بهداشت و خدمات مراقبتي دسترسي دارند.

وي گفت، هر روز تيم پزشكي ما براي درمان وخامت اوضاع سلامتي آنها تلاش مي كند.

گاردين افزود: با افزايش احساسات مهاجرت ستيزي، گروه هايي كه توسط حاميان حزب راست افراطي يونان موسوم به «طلوع طلايي» (Golden Dawn) نفوذ پيدا كردهاند، ظهور يافته اند. روز جمعه ۷ نفر از افراد مسلح با باتون هاي چوبي كه به نظر مي رسيد با اين حزب در ارتباط هستند در روستاي مورياي لسبوس دستگير شدند.

هفته گذشته جزيره لسبوس صحنه درگيري پليس و پناهجويان معترض به شرايط بد اردوگاه هاي پناهندگان بود.

 پليس يونان روز دوشنبه با پناهجويان معترض به شرايط بد اردوگاه‌هاي پناهندگان در جزيره «لسبوس» و روند كند رسيدگي به درخواست‌هاي پناهندگي، درگير شد و براي متفرق‌ كردن معترضان گاز اشك‌آور شليك كرد.

گروه هاي امدادرسان شرايط زندگي در برخي اردوگاه هاي پناهجويان در اين جزيره يوناني را رقت انگيز توصيف كرده اند.

جزيره لسبوس يكي از گذرگاه هاي اصلي به اروپا براي مهاجراني است كه از فقر و جنگ در خاورميانه و فراتر از آن گريخته اند.

صدها هزار مهاجر در اوج بحران مهاجرتي اروپا در سال هاي ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ميلادي از يونان گذشتند.

براساس اعلام كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد، سال گذشته بيش از ۷۴ هزار مهاجر و آواره كه در ميان آنها سه هزار و ۵۰۰ كودك بودند،  وارد يونان شدند. اكثر آنها از تركيه به جزاير لسبوس، خيوس و ساموس يونان رسيدند.