پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : نرخ تورم تركيه بر قله پنج ماهه نشست
چهارشنبه، 16 بهمن 1398 - 07:04 کد خبر:32484

نرخ تورم تركيه در ماه ژانويه بار ديگر صعودي شد.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از آناتولي، نرخ تورم تركيه در ۱۲ ماه منتهي به ژانويه به ۱۲.۱۵ درصد رسيد كه ۰.۳۱ درصد بيشتر از تورم ثبت‌شده در بازه مشابه منتهي به ماه قبل و بالاترين تورم ثبت شده در طول پنج ماه اخير محسوب مي‌شود. در بين بخش هاي مختلف بالاترين نرخ تورم مربوط به آب و برق با ۱۴.۷۶ درصد بوده است و پس از اين بخش نيز رستوران و هتلداري با ۱۳.۵۲ درصد و حمل و نقل با ۱۲.۹۵ درصد قرار دارند. از سوي ديگر كمترين نرخ تورم مربوط به لباس و كفش با شش درصد و مواد غذايي و نوشيدني با ۹.۰۴ درصد بوده است.

از اكتبر سال ۲۰۱۸  كه نرخ تورم تركيه با رسيدن به ۲۵ درصد در بالا ترين سطح ۱۵ سال اخير خود قرار گرفت، شيب افزايش قيمت ها عمدتا  در مسير كاهشي بوده است و افزايش مجدد قيمت ها در ماه ژانويه خبر خوبي براي سياست‌گذار محسوب نخواهد شد؛ به ويژه در زماني كه مقامات دولت و بانك مركزي حاضر شده اند ريسك داغي بيش از حد را براي اقتصاد به بهاي كاهش سرعت نرخ تورم و نرخ بهره بپذيرند.

هسته تورمي كه تغييرات قيمتي مواد غذايي و انرژي را به دليل نوسانات بالاي آن‌ها در نظر نمي‌گيرد با ۰.۷ درصد افزايش به ۹.۸۸ درصد رسيد كه بالاترين تورم ثبت شده پنج ماه اخير محسوب مي‌شود.

بر مبناي ماهانه نيز نرخ تورم تركيه در ماه ژوئن ۱.۳۵ درصد اندازه گيري شده كه ۰.۶۱ درصد بيشتر از تورم ثبت شده در ماه دسامبر بوده است.

متوسط نرخ تورم تركيه در سال گذشته ۱۱.۸۴ درصد بوده است كه بالاترين نرخ ثبت شده مربوط به ۲۰.۳۵ درصد در ماه ژانويه و كمترين تورم ثبت شده نيز مربوط به تورم ۸.۵۵ درصدي ماه اكتبر بوده است.

مقامات تركيه دستيابي به تورم تك رقمي را براي سال جاري هدف گذاري كرده اند.