پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : درگيري پليس يونان با پناهجويان معترض
سه شنبه، 15 بهمن 1398 - 06:29 کد خبر:32473

پليس يونان روز دوشنبه با پناهجويان معترض به شرايط بد اردوگاه‌هاي پناهندگان در جزيره «لسبوس» و روند كند رسيدگي به درخواست‌هاي پناهندگي، درگير شد و براي متفرق‌ كردن معترضان گاز اشك‌آور شليك كرد.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از رويترز، يك مقام پليس اعلام كرد كه درگيري در نزديكي اردوگاه «كارا تپ» پس از آن آغاز شد كه صدها نفر از اردوگاه هاي پناهجويان در جزيره لسبوس به طرف شهر «موتيلنه» در يونان راهپيمايي كردند.

گروه هاي امدادرسان شرايط زندگي در برخي اردوگاه هاي پناهجويان در اين جزيره يوناني را رقت انگيز توصيف كرده اند.

يك شاهد عيني به رويترز گفت كه معترضان شركت كننده در تظاهرات روز جاري (دوشنبه) عمدتاً زنان و كودكان بودند.

برخي، از موانع پليس گذشتند و براي رساندن خود به شهر موتيلنه از يك سراشيبي عبور كردند.

جزيره لسبوس يكي از گذرگاه هاي اصلي به اروپا براي مهاجراني است كه از فقر و جنگ در خاورميانه و فراتر از آن گريخته اند.

صدها هزار مهاجر در اوج بحران مهاجرتي اروپا در سال هاي ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، از يونان گذشتند.

بر اساس اعلام كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد، سال گذشته بيش از ۷۴ هزار مهاجر و آواره كه در ميان آنها سه هزار و ۵۰۰ كودك بودند، وارد يونان شدند. اكثر آنها از تركيه به جزاير لسبوس، خيوس و ساموس يونان رسيدند.

دولت محافظه كار يونان كه سال گذشته انتخاب شد، اعلام كرده كه قصد دارد از ازدحام اين جزاير بكاهد، اردوگاه هاي موجود پناهندگان را تعطيل كند و به جاي آن، مراكزي را براي رسيدگي به وضع مهاجران جديد و افرادي كه درخواست پناهندگي شان رد شده است، ‌داير كند.

يكي از اين اردوگاه هايي كه قرار است بسته شود، اردوگاه «موريا» در جزيره لسبوس است كه با ظرفيت ۲ هزار و ۸۵۰ نفر ساخته شده اما دستكم پنج برابر اين ظرفيت را در خود جاي داده است.۹۱۰۹

دولت يونان هفته گذشته اعلام كرد كه قصد دارد يك مانع شناور در درياي اژه به وجود آورد تا از ورود مهاجران به سواحل اين كشور جلوگيري شود.