پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : قرارداد هاي جديد همكاري تركيه و اوكراين
دوشنبه، 14 بهمن 1398 - 17:19 کد خبر:32470

اردوغان در هشتمين اجلاس شوراي عالي همكاري هاي تركيه و اوكراين، به كي ئف پايتخت اوكراين سفر كرد.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از آناتولي، اردوغان گفت: تركيه و اوكراين متحد راهبردي و دو كشور همسايه هستند. ما از روند اصلاحات زلانسكي رئيس جمهور اوكراين حمايت مي كنيم. سازمان امنيت و همكاري اروپا در تامين امنيت اوكراين نقش مهمي دارد. قرارداد همكاري و روابط سياسي، نظامي، فرهنگي و اقتصادي و توريستي تركيه و اوكراين ادامه دارد و گسترش خواهد يافت.

همكاري اقتصادي و مالي و پولي توسط وزيران تجارت و اقتصاد تركيه و معاملات پولي و تجارت آزاد امضاء شد. اكنون حجم تجاري 5 ميليارد است و در سال 2023  به 10 ميليارد دلار خواهد رسيد. سرمايه گذاري متقابل در بخشهاي زير ساخت و رو بنايي انجام خواهد شد. هر دو كشور رواديد و ويزا را لغو كرديم. شهروندان دو كشور به تركيه و اوكراين با كارت ملي و با شناسنامه سفر مي كنند. در سال 2019 ميلادي 1.5 ميليون اوكرايني به تركيه  و 217 هزار ترك به اوكراين سفر كردند. همكاري نظامي و صنايع دفاعي و امنيتي و مبارزه با تروريسم به ويژه مبارزه با گروه تروريستي فتو ادامه دارد. قرارداد هشتمين همكاري عالي راهبردي امضاء شد. هم نژادان ما نظير تركهاي قاقاوز و تركهاي مسختي و تاتارها در اوكراين ساكن هستند و حقوق آنها بايد حفظ شود.

 الحاق شبه جزيره كريمه توسط روسيه غير قانوني است و بايد تماميت ارضي اوكراين احيا و حفظ شود. حقوق و اعتقادات تاتارها در شبه كريمه بايد حفظ شود. 500 خانه در اوكراين توسط تركيه احداث خواهد شد.  

همكاري صنايع دفاعي دو كشور گسترش يافته است . هفتمين نشست كميته همكاري صنايع دفاعي دو كشور در كي ئف 22 و 23 ژانويه 2020 برگزار شد و توليدات مشترك صنايع دفاعي به كشورهاي ثالث صادر مي شود.