پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : بررسي مهاجرت جوانان بوسني در شبكه سحر
یکشنبه، 13 بهمن 1398 - 06:47 کد خبر:32457

دلايل و علل مهاجرت دائمي و قطعي جوانان و نيروي كار بوسني به اروپاي غربي در برنامه «تريبون» از كانال بالكان شبكه سحر بررسي شد.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) در اين برنامه زنده 25 دقيقه اي با درنظر داشتن اين نكته كه در چند سال اخير حدود چهارصد هزار نفر از جمعيت سه و نيم ميليوني بوسني به غرب مهاجرت كرده اند ، عواملي مثل مشكلات سياسي و اقتصادي ، نبود شغل و امكانات رفاهي مناسب ، نياز گسترده و فراوان صنايع و كارخانجات توليدي و صنعتي غرب به نيروي جوان و البته تبليغات بسيار گسترده همراه با رفاه نسبي زندگي در آن سامان به عنوان علل ، انگيزه ها و مشوق هاي مهاجرت موقت و بي بازگشت جوانان و خانواده ها در منطقه بالكان برشمرده و بررسي شد.

«تريبون» شنبه دوازدهم بهمن ساعت 16:30 به وقت تهران با سردبيري و اجراي عادل حاجي محمداوويچ و تهيه كنندگي سعيد ديانتي بر روي آنتن كانال بالكان شبكه سحر رفت.