پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : گزارش موسسه راند كورپريشن در باره تركيه
دوشنبه، 7 بهمن 1398 - 19:34 کد خبر:32439

روزنامه جمهوريت مقاله اي با عنوان ”گزارشي درباره تركيه براي پنتاگون“ به قلم محمد علي گوللر نويسنده و استراتژيست نوشت: مركز تحقيقات راهبردي راند كورپريشن RAND Corporation به سفارش پنتاگون گزارشي 276 صفحه اي درباره تركيه با عنوان”مسير ملي گرايي تركيه“ و با سوتيتر ”مشاركت راهبردي آمريكا و تركيه؛ نتايج حاصل براي ارتش آمريكا“
تدوين كرد.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) هدف از تهيه اين گزارش؛ تدوين راهبرد دراز مدت براي پيشگيري از فروپاشي روابط تركيه و آمريكا با اقدامات مخرب است.

بخش اول گزارش : مديريت مسائل مشاركتي است.

بخش دوم با عنوان” نقطه عطف تركيه“ است و ساختار عمومي تركيه، اقتدار گرايي، روابط نظاميان و غير نظاميان، توان نظامي ، ملي گرايي، تهديدات قديمي و جديد امنيتي، از تنش صفر با همسايگان تا انزواي ارزشمند در سياست خارجي تركيه، سياست خارجي  و سياست امنيتي تركيه بررسي شده است.

در بخش سوم؛ روابط تركيه با عراق و ايران ”آيا رقباي پايدار هستند ويا توافق جديد موقت دارند؟“ بررسي شده است.

در بخش چهارم روابط تركيه با جهان عرب ”ديدگاه هاي مغشوش و حوزه هاي مورد توجه“ بررسي شده است.

در بخش پنجم ؛‌ ”مشاركتهاي احتياط آميز“ و ”آينده روابط تركيه و اسرائيل“ بررسي شده است.

در بخش ششم؛ ”مديريت تفاوتها در چارچوب مشاركت دشوار ونامطمئن “ در روابط تركيه بين و روسيه

در بخش هفتم؛ جاه طلبي هاي تحقق نيافته تركيه در قفقاز و آسياي ميانه

در بخش هشتم؛ روابط تركيه با اروپا ، اتحاديه اروپا و ناتو: از ديدگاه رسيدن به نقطه انحراف

در بخش نهم؛ مشاركت آمريكا و تركيه و نتايج حاصل براي ارتش آمريكا بررسي شده است.

 دخالت آمريكا در حوزه هاي مختلف:
در اين گزارش نقاط تضاد و درگيري در روابط تركيه و روسيه بررسي شده است و اقدامات تحريك كننده و دخالت آمريكا در نقاط درگيري تعيين شده است. موسسه راند در چهار حوزه تضاد و درگيري تركيه با روسيه را تعيين كرده است: 1-پايان بازي و موجوديت روسيه در سوريه  2- روابط روسيه با حزب اتحاد دموكراتيك و يگانهاي مدافع خلق PYD/YPG  3- تمركز نيروهاي نظامي روسيه در درياي سياه 4- عضويت تركيه در ناتو و به ويژه استقرار نقاط سامانه هاي پدافند هوايي و موشكي و ساير تجهيزات نظامي مستقر در مكانهاي ديگرو مواضع.

آمريكا به شدت از روند توافق و همكاري تركيه در چارچوب توافق نامه استانه ناخشنود است. بدين سبب از نظر موسسه راند كورپريشن تعيين حوزه هاي درگيري بين تركيه و ايران از اهميت زيادي برخوردار است.

موسسه راند كورپريشن در گزارش تحليلي خود شش نقطه درگيري و تضاد بين تركيه و ايران را تعيين كرده است: 1- همكاري ايران با حزب كارگران كردستان/ پ ك ك براي بدست آوردن كريدور انتقال منابع انرژي ايران از طريق عراق و سوريه 2- اختلافات مذهبي بين اهل سنت و تشيع 3- عضويت تركيه در ناتو 4- برنامه هسته اي ايران 5- اسكان جمعيتي جديد در مناطق تخليه شده از مردم در سوريه و عراق 5- حمايت تركيه از گروه هاي سني مذهب جهادي

از نظر موسسه راند كورپريشن نقاط و حوزه هاي درگيري آمريكا با تركيه چيست؟
راند روابط آمريكا با حزب اتحاد دموكراتيك و پ ك ك را برخلاف روابط ايران و روسيه با PKK-PYD و مسلح كردن آنها توسط پنتاگون را يك اقدامي تاكتيكي وانمود كرده است.

نقاط درگيري آمريكا و تركيه : 1- اختلاف نظر در سياست سوريه 2- روابط و همكاري تاكتيكي آمريكا با حزب اتحاد دموكراتيك و يگانهاي مدافع خلق و نيروهاي دموكراتيك سوري  3- خودداري آمريكا از استرداد فتح اله گولن به تركيه 4- اقامه دعوي قضايي عليه رضا ضراب قاچاقچي طلا كه رجب طيب اردوغان را متهم كرده است فعاليت هاي مجرمانه دارد. 5- تبليغات ضد آمريكايي در رسانه ها ي رسمي و غير رسمي در راستاي سخن پراكني حكومت تركيه 6- محروم شدن تركيه از سامانه پدافند هوايي و موشكي ناتو و خريد سامانه اس 400 از روسيه. 7- بازداشت اتباع آمريكا در تركيه.

موسس راند كورپريشن راهبرد دراز مدت براي پيشگيري از فروپاشي روابط تركيه و آمريكا با اقدامات و تحولات مخرب را به شكل ذيل توصيه كرده است: 1- براي ايجاد موازنه قوا در مقابل روسيه بايد از طريق ناتو ارتش تركيه را تحت حمايت قرار داد. 2- نفوذ وزارت دفاع ملي تركيه افزايش يافته و به مخاطب كليدي تبديل شده است 3- آمريكا بايد براي تدوين مواد درسي دانشگاه دفاع ملي تركيه كمك و مشاركت كند و اعزام دانشجويان افسري و افسران ارتش تركيه  براي آموزش در مقر ها و آموزشكده هاي نظامي آمريكا تشويق شود.

ترجمه: سيد علي قائم مقامي