پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : بحران كمبود پرسنل در بيمارستان‌هاي بلغارستان
شنبه، 5 بهمن 1398 - 12:29 کد خبر:32413
پاييز گذشته كاركنان بخش بهداشت بلغارستان به خيابان‌ها آمدند و با برگزاري تظاهراتي، خواستار افزايش سطح دستمزدها به حداقل ۴۶۰ يورو براي پرستاران و ۶۰۰ يورو براي پزشكان تازه‌كار شدند.


نظام بهداشتي بلغارستان با يك بحران جدي روبه‌رو است: سه‌ چهارم دانشجويان رشتۀ پزشكي اين كشور به فكر ترك وطن و مهاجرت به اروپاي غربي، به‌ويژه اتريش و آلمان همچنين به كشورهاي اسكانديناوي هستند.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از يوروونيوز، اين وضعيت در حالي است كه استقبال از پزشكان خارجي در ديگر كشورهاي اتحاديه اروپا نيز بالاست و به عنوان مثال تنها كشور آلمان تا كنون ۵۰ هزار پزشك خارجي «وارد» كرده است. در حال حاضر حدود ۲ هزار پزشك بلغاري در آلمان مشغول به كارند.

اتحاديه اروپا براي ارتقاء زيرساختهاي پزشكي بلغارستان بودجۀ درخور توجهي پرداخت كرده است اما بحران نيروي انساني در بخش پزشكي اين كشور همچنان به جاي خود باقي است.

در نتيجه وضعيتي پيش آمده است كه در آن، با وجود بودجۀ قابل توجه بخش بهداشت، بيماران از كمبود خدمات كليدي رنج مي‌برند.

كمبود كادر پزشكي بيش از همه جا در بخش‌هاي اورژانس بلغارستان ديده مي‌شود؛ جايي كه اكنون با كمتر از نيمي از پرسنل مورد نياز در حال فعاليت است.

درآمد كم كاركنان اين بخش نيز ديگر مشكل بلغارستان است. پاييز گذشته كاركنان بخش بهداشت بلغارستان به خيابان‌ها آمدند و با برگزاري تظاهراتي، خواستار افزايش سطح دستمزدها به حداقل ۴۶۰ يورو براي پرستاران و ۶۰۰ يورو براي پزشكان تازه‌كار شدند.

مشكل ديگر اين كشور، پيري جامعه آن است و با توجه به افزايش روزافزون شمار سالمندان بلغارستان، نيازهاي پزشكي نيز بالاست. بنا بر برآورد سازمان ملل متحد، بلغارستان تا سال ۲۰۵۰ ميلادي ۲۳ درصد از جمعيت كنوني خود را از دست خواهد داد.

سازمان جهاني بهداشت براي كاستن از سرعت فرار مغزها از كشورهاي كمتر توسعه يافته، توصيه‌نامه‌اي صادر كرده و خواستار آن شده است كه كشورها از استخدام كاركنان بخش پزشكي مناطقي كه زيرساختهاي بهداشتي ضعيفي دارند، خودداري كنند. با اين وجود روند خروج نيروهاي متخصص بخش پزشكي همچنان ادامه دارد و فعاليت آژانس‌هاي كاريابي در اين زمينه پر‌رونق است.