پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : نشست شهر كتاب: زن از ديدگاه شمس تبريزي
دوشنبه، 23 دی 1398 - 05:51 کد خبر:32317

نزديك شدن به اسطوره‌ و برداشتن پرده پندار از سيماي او، گاهي منع شده و گاهي تشويق. به هر حال انسان امروز، عقل را محترم مي‌شمارد. حال اين عقل در بازخواني اسطوره شمس با چه پرسش‌هاي بنياديني روبه‌رو است؟ شمس درباره زنان چگونه مي‌انديشيده و رفتار مي‌كرده است؟ آيا شمس شخصيتي ضدزن بوده است و پرسش‌هايي ديگر در اين باب.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) شانزدهمين نشست از مجموعه درس‌گفتارهايي درباره شمس تبريزي روز چهارشنبه ۲۵ دي ‌ماه ساعت 16:30 به تحليل و بررسي اين موضوع اختصاص دارد كه با سخنراني اعظم نادري در مركز فرهنگي شهر كتاب واقع در خيابان شهيد بهشتي، خيابان شهيد احمد قصير نبش كوچه سوم برگزار مي‌شود.