پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : نامزدهاي جايزه كتاب سال در گروه علوم خاص
سه شنبه، 10 دی 1398 - 17:42 کد خبر:32255

نامزدهاي سي و هفتمين دوره جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي ايران در گروه علوم خالص از سوي دبير خانه اين جايزه معرفي شد.

 به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از مهر، نامزدهاي جايزه كتاب سال در گروه علوم خالص با زيرمجموعه‌هاي موضوعات كليات و تاريخ علم، رياضيات، زمين‌شناسي، زيست‌شناسي، نجوم، فيزيك و شيمي توسط دبيرخانه اين‌جايزه معرفي شدند.

در موضوع كليات و تاريخ علم سه كتاب «تاريخ مختصر علم» تأليف ويليام باينم، ترجمه ماندانا فرهاديان، تهران: ني، ۱۳۹۷، «تاريخ و فلسفه علم: مقالاتي از رشدي راشد و درباره او» تأليف حسين معصومي‌همداني، تهران: هرمس؛ دانشگاه تهران، پژوهشكده تاريخ علم، ۱۳۹۷ و «التجارب (تجارب الرازي)» تصحيح ربابه رمضاني، تهران: نوين‌پروژه سينا؛ انتشارات طب سنتي، ۱۳۹۶ به عنوان نامزد سي و هفتمين دوره جايزه كتاب سال شناخته شدند.

در موضوع رياضيات كتاب «تاريخچه رياضيات» تأليف حسين سيفلو، تبريز: دانشگاه تبريز، ۱۳۹۷ به عنوان نامزد معرفي شد.

همچنين، كتاب‌هاي «تحليل داده‌هاي ژئوفيزيك: تئوري معكوس گسسته» تأليف ويليام منكه، ترجمه بهروز اسكوئي، تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ، ۱۳۹۷، «كانسارهاي مس پورفيري ايران»، تأليف مجيد قادري، نرگس ياسمي و مينا بويري‌كناري، تهران: دانشگاه تربيت مدرس، مركز انتشارات، ۱۳۹۷ و «ژئومورفولوژي مناطق خشك و نيمه‌خشك»، تأليف اندرو گوودي، ترجمه علي‌اكبر نظري‌ساماني، حسن احمدي، محمدرضا راهداري و محسن فرزين، تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ، ۱۳۹۷ در موضوع زمين‌شناسي به مرحله نيمه نهايي اين دوره از جايزه كتاب سال راه پيدا كردند.

در موضوع زيست‌شناسي شش كتاب «فلور گيلان» گردآوري و تأليف ولي‌الله مظفريان، رشت: فرهنگ ايليا، ۱۳۹۷، «فلور ايران: شماره ۱۴۵ تيره پروانه‌آسا (fabaceae) جنس گون III (Astragalus III)» تأليف علي‌اصغر معصومي، ويراستار: مصطفي اسدي و علي‌اصغر معصومي، تهران: سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، مؤسسه تحقيقات و جنگل‌ها و مراتع كشور، ۱۳۹۷، «مارهاي ايران» تأليف مهدي (خسرو) رجبي‌زاده با همكاري ژاله سرافراز، ويراستار علمي: حاجي‌قلي‌ كمي، تهران: ايران‌شناسي، ۱۳۹۷، «سيماژنتيك: مفاهيم، روش‌ها و كاربردها» تأليف نيكو بالكنهول، ساموئل كاشمن، اندرو استورفر و لستي وايت، ترجمه منصوره ملكيان و رسول خسروي، مشهد: جهاد دانشگاهي واحد مشهد، ۱۳۹۷، «تحليل داده‌ها در اكولوژي آبزيان با R»، تأليف هادي پورباقر، تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ، ۱۳۹۷ و «زيست‌شناسي و زيست‌فناوري ريزجلبك‌ها»، تأليف نسرين معظمي، تهران: مركز نشر دانشگاهي، ۱۳۹۷ در فهرست نامزدهاي جايزه كتاب سال قرار گرفتند.

در موضوع نجوم نيز يك كتاب «راهنماي يادگيري اخترشناسي پايه، ۶ ج» تأليف صمد غلامي، تهران: رمز، ۱۳۹۷ به مرحله دوم داوري جايزه كتاب سال راه پيدا كرد.

در موضوعات شيمي و فيزيك كتابي به مرحله دوم راه پيدا نكرد.

اختتاميه سي و هفتمين جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي ايران بهمن‌ماه امسال با معرفي برگزيدگان و كتاب‌هاي شايسته قدرداني برگزار مي‌شود.