پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : نمايه‌اي آماري از تجارت ايران با ترك‌ها
سه شنبه، 3 دی 1398 - 07:29 کد خبر:32202

نمايه‌ آماري از تجارت ايران و تركيه در ده ماهه ابتدايي سال ۲۰۱۹ ميلادي نشان مي‌دهد كه تراز تجاري مثبت كشور، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳ ميليارد دلار تضعيف شده است.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از مهر، سال ۲۰۱۹ ميلادي رو به اتمام است و مروري بر تجارت ايران با كشورهاي دنيا، نشانگر تغييراتي است كه به تناسب تحريم‌ها و تنگ‌تر شدن فضاي تجاري براي صادركنندگان و واردكنندگان ايراني شكل گرفته، اگرچه باز هم صادركنندگان در همين مدت توانسته‌اند بالغ بر ۳۰ ميليارد دلار، ارز براي كشور به همراه بياورند.

در اين ميان، تركيه به عنوان يكي از شركاي اصلي تجاري ايران در سال جاري هم، تحت تأثير همين فرآيند قرار گرفته و بر اساس آخرين آمارها، تراز تجاري ايران و تركيه در ده ماهه ابتدايي سال ۲۰۱۹ ميلادي، نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود سه ميليارد دلار تضعيف شده، به نحوي كه طي ده ماهه منتهي به اكتبر اين سال، مازاد تراز تجاري ايران در تجارت كالايي با تركيه با احتساب نفت خام، حدود ۱.۲ ميليارد دلار بوده؛ در حاليكه اين رقم در مدت مشابه سال ۲۰۱۸ ميلادي، ۴.۲ ميليارد دلار بوده است.

مروري بر گزارش رسمي معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران نشانگر آن است كه در سال ۲۰۱۹ ميلادي، روند صادرات به نحوي بوده كه در تمامي ماه‌ها از واردات پيشي گرفته و تراز تجاري دو كشور به نفع ايران مثبت بوده است، اما از ماه ژوئن به بعد، شاهد افت شديد صادرات به تركيه بوده‌ايم و از ماه جولاي تا اكتبر سال ۲۰۱۹ ميلادي، صادرات از واردات كمتر شده است.

در عين حال، گزارش‌هاي رسمي حكايت از كاهش ۸۳ درصدي صادرات ايران به تركيه در اكتبر سال ۲۰۱۹ ميلادي نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. ضمن اينكه واردات ايران از تركيه نيز در همين مدت، از افت ۱۳ درصدي برخوردار بوده است. از سوي ديگر، آمارها نشان مي‌دهند كه بيشترين حجم تجارت ايران و تركيه در سال ۲۰۱۴ ميلادي و كمترين آن در ده ماهه سال ۲۰۱۹ ميلادي بوده است كه بر اين اساس، حجم تجارت دو كشور در سال ۲۰۱۴ ميلادي به ۱۳.۷ ميليارد دلار رسيده بود.

در عين حال، در ده ماهه سال ۲۰۱۹ ميلادي، ميزان واردات ايران از تركيه ۱.۹ ميليارد دلار، صادرات ۳.۱ ميليارد دلار و كل تجارت هم ۵ ميليارد دلار بوه است. در حاليكه در ده ماهه سال ۲۰۱۸ ميلادي، ميزان تجارت كل معادل ۸.۲ ميليارد دلار بوده كه از اين رقم، ۶.۲ ميليارد دلار سهم صادرات ايران به تركيه و ۲ ميليارد دلار سهم واردات ايران از اين كشور بوده است.

بر اين اساس، آمارهاي تجارت كالايي ميان ايران و تركيه حاكي از افت ۳۹ درصدي ارزش كل تجارت دو كشور بوده است. اين در حالي است كه از سال ۲۰۱۴ ميلادي تاكنون، سهم فصل ۲۷ از جمله سوختهاي معدني، روغن‌هاي معدني و محصولات حاصل از تقطير آنها، مواد قيري و موم‌هاي معدني از ارزش كل صادرات كالايي ايران به تركيه بين ۶۸ تا ۸۶ درصد متغير بوده است.

در اين ميان، كل ارزش صادرات ايرن به تركيه طي ده ماهه نخست سال ۲۰۱۹ ميلادي حدود ۳.۱ ميليارد دلار بوده كه نسبت به ده ماهه ۲۰۱۸ كاهش ۵۰.۳ درصدي داشته است؛ از سوي ديگر، ۴۹ درصد از كاهش ۵۰.۳ درصدي صادرات اين مدت، ناشي از كاهش صادرات فصل ۲۷ شامل نفت و فرآورده‌هاي نفتي بوده است.

طي ده ماهه سال ۲۰۱۹ ميلادي، ايران حدود ۱.۹ ميليارد دلار از تركيه واردات داشته كه نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته، حدود ۵.۳ درصد كاهش داشته است.

محبوبه فكوري