پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : لهستان 100 تن طلاي خود را از انگليس پس گرفت
شنبه، 9 آذر 1398 - 05:40 کد خبر:32046

بانك ملي لهستان از اتمام انتقال 100 تن طلا از انگلستان اطلاع داد كه از اين كشور در سال 1939 و پس از شروع جنگ جهاني دوم خارج شده بود.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از اسپوتنيك، عمليات جابه جايي به صورت مخفيانه صورت گرفت.

در جابه جايي آن چندين هزار نفر شركت داشتند كه بخش اعظم آن سرويس امنيت بانكي بود. شمش ها طي ماه نوابر با هواپيماها به فرودگاه هاي ورشو و پوزناني حمل شدند.

از آنجا آنها را با كاميون هاي آبي و تحت كنترل ده ها نظامي به كل كشور ارسال كردند. كل قيمت بار تقريبا 4.2 ميليارد يورو است. بخشي از آن را بانك ملي انگليس براي صورت حساب هاي جاري نگه داشته است.

طلاي لهستان از طريق روماني، تركيه، سوريه، لبنان و فرانسه به انگلستان رسيد. در آنها تقريبا 80 سال حفظ و نگهداري شد. در ماه ژوئيه سال 2019 ذخيره طلاي جمهوري به 228.6 تن رسيد.