پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : هم‌انديشي گسترش ترجمه و نشر آثار ايراني
سه شنبه، 21 آبان 1398 - 05:48 کد خبر:31991

نشست «هم انديشي گسترش ترجمه و نشر آثار ايراني اسلامي در خارج از كشور و معرفي طرح حمايتي تاپ» روز يكشنبه(26 آبان‌ماه) همزمان با چهارمين روز هفته كتاب برگزار مي‌شود.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از ستاد خبري و رسانه‌اي بيست‌و‌هفتمين هفته كتاب جمهوري اسلامي ايران، نشست «هم انديشي گسترش ترجمه و نشر آثار ايراني اسلامي در خارج از كشور و معرفي طرح حمايتي تاپ» از برنامه‌هاي مركز ساماندهي ترجمه و نشر معارف اسلامي و علوم‌انساني با مشاركت موسسه خانه كتاب به مناسبت هفته كتاب جمهوري اسلامي ايران برگزار خواهد شد.

اين برنامه با اهداف ايجاد فضاي گفتماني با ناشران بين‌الملل، ايجاد تفاهم و تعامل بين مركز و ناشران، شناسايي، تقويت و تسهيل همكاري در روابط مركز و ناشر و بهره‌گيري از ظرفيت گسترده ناشران در فراهم‌سازي بسترهاي مناسب توسعه ترجمه و نشر در هفته كتاب برگزار مي‌شود.

در اين نشست 60 شخصيت علمي و فرهنگي، ناشران و نمايندگاني از آژانس ادبي فعال در عرصه ترجمه و نشر حضور خواهند داشت.

بيست‌و‌هفتمين دوره هفته‌ كتاب جمهوري اسلامي ايران با شعار «حال خوش خواندن» از تاريخ 23 تا 30 آبان ماه در سراسر كشور برگزار مي‌شود.