پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : «درد بي‌خويشتني» دريابندري به چاپ سوم رسيد
سه شنبه، 14 آبان 1398 - 06:06 کد خبر:31958

كتاب «درد بي‌خويشتني» نوشته نجف دريابندري توسط نشر نو به چاپ سوم رسيد.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از مهر، كتاب «درد بي‌خويشتني» نوشته نجف دريابندري به‌تازگي توسط نشر نو به چاپ سوم رسيده است. اين كتاب براي اولين بار در سال ۶۸ چاپ شده بود و سال ۹۶ چاپ جديد آن ارائه شد. طي روزهاي گذشته هم نسخه‌هاي چاپ سوم چاپ جديد اين‌اثر به بازار نشر عرضه شده است.

كتاب مورد اشاره، دو بخش اصلي دارد كه عبارتند از «از دكارت تا شلينگ» و «هگل». بخش اول كتاب، ۹ فصل دارد كه به ترتيب عبارتند از: دكارت و اسپينوزا، دانش تجربي، مردم‌شناسي روشن انديشان، وضع طبيعي و جامعه مدني، واكنش رمانتيك، آزادي از لحاظ كانت، روسو و روزگار تباه انسان، جهان ذهني فيخته، سقوط روح شلينگ.

بخش دوم كتاب هم ۹ فصل دارد كه عناوين‌شان به اين ترتيب است: نوشته‌هاي كلامي هگل، همانستي و ديگرستي، دستگاهي هگلي(۱): سفر جسماني روح، دستگاه هگلي(۲): منطق عيني، دستگاه هگلي(۳): پديده شناسي روح، خواجه و بنده، آگاهي والا و آگاهي پست، دورنماي تاريخي، كار حقيقي و كار بي‌خويشتن.

مفهوم alienation كه در زبان فارسي عموما به «از خود بيگانگي» و گاهي «بي‌خويشتني» يا «ناخويشتني» و نيز به انواع عبارات ديگر ترجمه شده، در فلسفه غرب سابقه مفصلي دارد. ريشه اين اصطلاح فرانسوي و انگليسي، لغت لاتين alius (ديگر) است. در روان‌شناسي و روان پزشكي، «اليناسيون» عبارت است از حالت ناشي از اختلال رواني، يا به اصلاح جاري، رواني بودن. البته اين مفهوم هم با مفهوم حقوقي كلمه مربوط است.

مفهوم بي‌خويشتني از نظر دريابندري يا به تعبير ديگران از خود بيگانگي _ به صورتي كه معمولا با آن روبرو مي‌شويم، عنواني كلي براي بسياري از دردهاي فردي و اجتماعي انسان است. از نظر اين مترجم و مولف، وقتي كه همه مشكلات را زير يك عنوان خلاصه مي كنيم، در واقع روشن نيست كه درباره چه سخن مي‌گوييم، چنان كه مثلا وقتي از «بيمار» بودن شخصي سخن گفته مي‌شود، تنها چيزي كه دستگيرمان مي شود اين است كه حال آن شخص چنان نيست كه بايد باشد؛ اين كه چه اختلالي در مزاج او اين وضع را به وجود آورده است، و احيانا چه تغييراتي در اين مزاج مي‌تواند موجبات بهبود او را فراهم كند، مطرح نيست.

دريابندري در اين‌كتاب اشاره كرده كه قصدش نوشتن نسخه‌اي براي درد بي‌خويشتني نبوده است. بلكه غرض او اين بوده كه مساله «بي‌خويشتني» را در مسير تحولش دنبال كند و نظر متفكراني را كه به اين موضوع پرداخته‌اند، تشريح كند. كاري كه اين پژوهشگر در اين كتاب به تعبير خود «عبوس» انجام داده، به گمان خودش، تعبير منجزتري از مفهوم از خودبيگانگي، زير عنوان «بي‌خويشتني» است.

چاپ سوم اين‌كتاب با ۳۷۶ صفحه و قيمت ۶۴ هزار تومان عرضه شده است.