پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : تركيه چقدر سرمايه خارجي جذب كرد؟
دوشنبه، 11 شهریور 1398 - 04:04 کد خبر:31563

حجم سرمايه گذاري مستقيم خارجي در تركيه تا پايان ماه ژوئن ۶.۳ درصد افزايش يافت.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از ديلي صباح، تركيه در دوزاده ماه منتهي به ژوئن ۱۲.۴ ميليارد دلار سرمايه مستقيم خارجي جذب كرد كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۳ درصد افزايش يافته است. از سوي ديگر ميزان سرمايه خارج شده از تركيه نيز طي اين مدت ۲.۴ درصد بيشتر از رقم مشابه در سال قبل شده است.

در بين كشورهاي مختلف، قطر بيشترين سرمايه‌گذاري را در تركيه انجام داده است به گونه اي كه ۱۹.۴ درصد كل سرمايه خارجي جذب شده در تركيه مربوط به قطر بوده است. پس از اين كشور، انگليس با ۱۸.۷ درصد و آذربايجان با ۱۷.۵ درصد قرار دارند. در بين بخش هاي مختلف،   ۶۱.۹ درصد كل سرمايه گذاري‌ها مربوط به خدمات بوده است و ۳۷.۷ درصد در زمينه صنعت و ۰.۴ درصد در كشاورزي سرمايه خارجي جذب شده است.

در ماه ژوئن اتباع ترك در مجموع ۴۱۴ ميليون دلار سرمايه گذاري در ديگر كشورها انجام داده اند كه هلند با جذب ۹۴ ميليون دلار، مقصد نخست سرمايه گذاري تركيه بوده است. ۸۵ درصد كل سرمايه گذاري هاي تركيه طي اين مدت در كشورهاي اروپايي بوده است.

طي شش ماه نخست امسال تركيه در مجموع دو ميليارد دلار سرمايه گذاري در ديگر كشورها انجام داده است كه هلند، آمريكا، آلمان و سوئيس مقاصد اصلي اين سرمايه ها (به ترتيب ۴۸.۴ درصد، ۱۳ درصد، ۸.۶ درصد و ۶.۶ درصد) بوده اند. سرمايه گذاري امسال تركيه در كشورهاي خارجي در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۷۳ ميليون دلار كاهش يافته است.