پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : «عقلانيت در الهيات اسلامي» منتشر شد
شنبه، 19 مرداد 1398 - 18:03 کد خبر:31468

«عقلانيت در الهيات اسلامي» نوشته چند متفكر معاصر آلماني در اين كشور منتشر شد.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از رايزني فرهنگي ايران در آلمان، كتاب «عقلانيت در الهيات اسلامي» نوشته مشترك El Kaisy-friemuth, Maha, Reza Hajatpour, Mohammed Abdel Rahem به تازگي در ۴۵۰ صفحه در آلمان منتشر شده است.

از زمان ظهور اسلام، رابطه ميان عقل و وحي، موضوع مورد بحث ميان انديشمندان اسلامي بوده است. كتاب «عقلانيت در الهيات اسلامي» درباره اهميت رويكرد عقلاني به متون ديني است.

همچنين در اين كتاب، نظريات انديشمندان معتزله، اشاعره و ماتريديه و رويكرد عقلاني آنها به تفاسير قرآن و حديث مورد بررسي قرار گرفته است. نظريات متفكران دوره مدرن نيز در اين كتاب ديده مي‌شود.