پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : افزايش پناهجويان در يونان
جمعه، 18 مرداد 1398 - 22:40 کد خبر:31461
گروه گزارش و تحليل


بنا بر آمار دولت يونان بار ديگر شمار مهاجران و پناهجويان در كمپ هاي جزاير يونان به بيش از ۲۰ هزار نفر افزايش يافته است. منابع گارد ساحلي يونان نيز گفته اند كه در ماه هاي گذشته موج تازه يي از مهاجران از تركيه به يونان رسيده است.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از منابع خبري، بنا بر آمار وزارت حفاظت از شهروندان يونان كه صبح روز سه شنبه ۱۵ مرداد منتشر شد، براي اولين بار بعد از پائيز سال ۲۰۱۸ بار ديگر شمار مهاجران در كمپ هاي اوليه در جزاير يونان در شرق درياي اژه به بيش از ۲۰ هزار نفر افزايش يافته است.

در ماه اپريل شمار مهاجراني كه در اين كمپ ها زندگي مي كردند به ۱۴ هزار نفر كاهش يافته بود. آتن از ماه اكتبر سال ۲۰۱۸ هزاران مهاجر را به مناطق ديگر منتقل كرده است. در آن زمان نيز ۲۰ هزار مهاجر در اين كمپ هاي پر ازدحام جاي داده شده بودند.

در اين كمپ ها چندين بار درگيري نيز رخ داده است. منابع گارد ساحلي يونان مي گويند كه در ماه هاي گذشته بار ديگر شمار زيادي از مهاجران از تركيه خود را به يونان رسانده اند. در ظرف ۲۴ ساعت اخير تا صبح روز سه شنبه بيش از ۱۷۰ مهاجر از تركيه به جزاير يونان و يا به ديگر مناطق اين كشور رسيده اند.

گارد ساحلي در نزديكي شهر بندري الكساندروپوليس ۴۶ مهاجر را گرفتار كرد. آنها از چند كيلومتر دورتر از ساحل تركيه حركت كرده بودند. در نزديك جزيره ليسبوس نيز ۱۳۱ مهاجر پيدا شدند.

دولت محافظه كار يونان به رهبري نخست وزير كيرياكوس ميتسوتاكيس در نظر دارد كه پروسه پناهندگي را تسريع بخشد و مهاجراني را كه پناهندگي دريافت نكرده اند هرچه زودتر به تركيه برگشت دهد. بر اساس توافق اتحاديه اروپا و تركيه در ماه مارچ سال ۲۰۱۶، اتحاديه اروپا مي تواند تمامي مهاجراني را كه به طور غير قانوني از تركيه به جزاير يونان مي رسند، دوباره به اين كشور بازگرداند.