پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : دولت جديد يونان راي اعتماد گرفت
سه شنبه، 1 مرداد 1398 - 17:04 کد خبر:31332

دولت راستگراي دمكراسي نوين يونان دوشنبه شب از پارلمان اين كشور راي اعتماد گرفت.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از  ايرنا، پس از اعلام برنامه‌هاي دولت راستگرا و محافظه كار دمكراسي نوين كه برنده انتخابات عمومي دو هفته پيش به رهبري گريا گوس شده بود، نمايندگان مخالف و موافق دولت در مدت سه روز با سخنراني در پارلمان اين كشور، ديدگاه‌هاي خود را درباره اين برنامه ارائه كردند.

از مجموع ۳۰۰ نماينده پارلمان يونان ۱۵۸ نماينده راي مثبت و ۱۴۲ نماينده به برنامه دولت راي منفي دادند.

نمايندگان احزاب سياسي مخالف، ضمن محافطه كار خواندن برنامه دولت راستگراي دمكراسي نوين، برنامه‌هاي اعلام شده را در راستاي نظام سرمايه داري و مخالف منافع قشر كم درآمد قلمداد كردند.

دولت راستگراي دمكراسي نوين در جريان انتخابات عمومي دو هفته پيش اين كشور با كسب ۳۹.۴ درصد آرا، ۱۵۸ كرسي پارلمان را بدست آورد.