پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : هزينه‌هاي جمعيتي صربستان
یکشنبه، 23 تیر 1398 - 22:46 کد خبر:31275
گروه گزارش و تحليل


وضعيت جمعيتي صربستان از حدود ۷۰ سال گذشته تا كنون رو به وخامت رفته، به طوريكه نرخ باروري اين كشور به كمتر از حد جانشيني و ميانگين سني آن به بيش از ۴۰ سال رسيده است. صربستان روزانه حدود ۱۰۷ نفر از جمعيت خود را از دست مي‌دهد. لذا اين كشور سياست‌هايي همچون پرداخت پاداش فرزندآوري را در حوزه جمعيت اتخاذ نموده كه هزينه‌هاي آن حدود ۲۵ درصد از توليد ناخالص داخلي است.

 به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از مقاومتي نيوز، صربستان با جمعيت كنوني ۸.۷ ميليون نفر هم اكنون ۹۸ امين كشور پرجمعيت جهان است. صربستان نيز مانند كشورهاي اتحاديه اروپا با مشكل جمعيتي مواجه است و نسبت به ساير نقاط جهان رشد جمعيتي كمتري را تجربه مي‌كند؛ تا جايي كه رتبه جمعيتي اين كشور از سال ۱۹۵۵ تا كنون از ۵۵ به ۹۸ رسيده است.

نرخ باروري صربستان در اين بازه از ۳.۲۲ به ۱.۶ تنزل پيدا كرده و اين كاهش نرخ باروري موجب بروز بحران پيري جمعيت نيز شده است. ميانگين سني مردم صربستان در بازه مذكور از ۲۶.۵ سال به بيش از ۴۰ سال رسيده است. لازم به ذكر است كه صربستان هرگز مقصد جذابي براي مهاجران نبوده و  نرخ مهاجرت آن از حدود ۷۰ سال گذشته تا كنون، تقريبا همواره منفي بوده است.

پايگاه اطلاعاتي worldometers نيز آينده جمعيتي چندان روشني را براي اين كشور پيش بيني نمي كند. براساس پيش بيني اين پايگاه نرخ مهاجرت صربستان تا ۲۰۵۰ همواره منفي خواهد ماند، نرخ باروري تقريبا ثابت مانده و تنها حدود ۰.۱ درصد افزايش خواهديافت و همچنان به حد جانشيني نخواهد رسيد، و ميانگين سني صرب ها در ۲۰۵۰، به بيش از ۴۶ سال مي رسد.

صربستان روزانه ۱۰۷ شهروند خود را از دست مي دهد

كاهش جمعيت و پيري جمعيت در تمام اتحاديه اروپا شيوع پيدا كرده است. صربستان نيز كه از اين قاعده مستثني نبوده با وضع مشوق هاي مالي براي پدر و مادر ها سعي در بهبود آينده جمعيتي خود دارد.

اين كشور با جمعيت حدود ۸.۷ ميليون نفري هم اكنون هر روز حدود ۱۰۷ نفر از شهروندانش را از دست مي دهد، اين فاجعه حاصل تنزل نرخ باروري به كمتر از حد جانشيني است كه به خودي خود سبب پيري و كاهش روزانه جمعيت مي شود. صربستان يكي از اولين كشورهاي جهان است كه با بيشترين سرعت، جمعيت خود را از دست مي دهند.

۱۸ هزار يورو پاداش تولد فرزند چهارم براي صرب ها

شدت بحران در صربستان به حدي است كه رئيس جمهور اين كشور، الكساندر ووچيچ، شخصا طرح حمايت هاي مالي از مادران را با هدف تشويق آن ها به فرزندآوري ارائه نموده است.

براساس طرح شوراي سياستگذاري جمعيت صربستان، مادران پس از تولد فرزند اول كمك هزينه اي به مبلغ ۸۴۵ يورو دريافت مي‌كنند و در ادامه ۸۵ يورو در ماه به مدت دو سال براي فرزند دوم و ماهانه ۱۰۰ يورو به مدت ۱۰ سال براي فرزند سوم دريافت خواهند كرد. همچنين با تولد چهارمين فرزند ۱۸ هزار يورو براي بازه ۱۰ ساله توسط دولت به اين افراد اعطا خواهد شد.

راه حل، اجراي قانون و سياست گذاري است نه توصيه

رئيس جمهور صربستان ضمن ابراز نگراني از وضعيت حال و آينده جمعيتي اين كشور، از كارفرمايان خواست شرايط مادران را درك كرده و به آن ها احترام بگذارند.

وي در ادامه از آن ها خواست براي اعطاي مرخصي زايمان بيشتر با خانواده ها همكاري كرده و هرگز به اين دليل زنان را اخراج ننمايند. با اين حال اين توصيه ها ضمانت اجراي كافي نداشته و در عمل خانواده هاي كمي از اين كمك ها بهره مند شده اند.

فرهنگ پيش نياز تاثيرگذاري سياست هاي اقتصادي

هرگز يك سياست به تنهايي نمي تواند مشكل را حل نمايد. فضاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي نقش پررنگي در موثر واقع شدن سياست هاي جمعيتي دارد.

از طرفي بسياري از سازمان هاي مردمي و فعالان مدني به رفتار رئيس جمهور اين كشور كه از زنان خواسته نيازهاي كشور را بفهمند و فرزندان بيشتري بياورند، انتقاد كرده و اين رفتار وي را تحقيرآميز دانسته اند. به عقيده آنان اين نوع نگاه غير انساني به زنان آنان را به «ماشين توليد بچه» تبديل مي كند.

اين مساله يادآور اهميت فرهنگ در سياست هاي جمعيتي است. گرچه سياست هاي اقتصادي نيز مي تواند به روند رشد جمعيتي كمك نمايد، اما چنان كه پيش تر اشاره شد، توجه به فرهنگ و زيرساخت هاي فرهنگي پيش نياز اتخاذ سياست هاي اقتصادي است.

در اين كشور وزارتخانه اي مجزا براي تدوين سياست هاي اجتماعي وجود دارد. به گفته وزير سابق وزارت سياست گذاري اجتماعي صربستان، اين كشور اكنون هزينه اي بالغ بر ۲۵ درصد كل توليد ناخالص داخلي خود را به اجراي سياست هاي اجتماعي اختصاص داده است. با اين حال، روند كنوني شاخص هاي جمعيتي اين كشور چندان اميدبخش نيست.