پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : امضاي 12 سند همكاري ميان ايران و روسيه
چهارشنبه، 29 خرداد 1398 - 09:35 کد خبر:31151

در پانزدهمين اجلاس كميسيون مشترك همكاري اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه ۱۲ سند همكاري ميان دو طرف به امضا رسيد.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از مهر، پانزدهمين اجلاس كميسيون مشترك همكاري اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه به مدت سه روز در نصف جهان برگزار شد و امروز با امضاي ۱۲ سند همكاري ميان دو كشور د به كار خود پايان داد.

 در بخش پاياني پانزدهمين اجلاس كميسيون مشترك همكاري اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه ۱۲ سند همكاري به امضا رسيد كه بخشي از اين اسناد به شرح زير است:

۱- سند پاياني پانزدهمين اجلاس دائمي كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه كه به امضاي رضا اردكانيان وزير نيروي ايران و الكساندر نواك وزير انرژي روسيه رسيد.

۲- سند سومين كارگروه همكاري‌هاي استاني و منطقه‌اي در حاشيه كميسيون دائمي همكاري‌هاي تجاري و اقتصادي ايران و روسيه كه به امضاي دين پرست رئيس ايراني كارگروه همكاري‌هاي استاني و منطقه‌اي و الگ خاتسايف رئيس روسي اين كارگروه رسيد.

۳- سند دهمين اجلاس گروه كاري همكاري‌هاي حمل و نقل جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه كه به امضاي آدم نژاد معاون وزير راه و شهرسازي ايران و توكارف ولاديمير الكساندر معاون وزير حمل و نقل فدراسيون روسيه رسيد.

۴- سند ششمين نشست كارگروه آب در حاشيه كميسيون دائمي همكاري‌هاي تجاري - اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه كه به امضاي كشفي رئيس ايراني كارگروه آب و يرگي بوريلين رئيس روسي اين كارگروه رسيد.

۵- برنامه اجراي يادداشت تفاهم همكاري در زمينه‌هاي استانداردسازي و اندازه‌شناسي ميان سازمان ملي استاندارد ايران و آژانس فدرال قانونگذاري فني و اندازه‌شناسي روسيه كه به امضاي يحيي زاده معاون رئيس سازمان ملي استاندارد ايران در تدوين و ترويج استاندارد و بوريس پتمكين معاون رئيس آژانس فدرال قانونگذاري فني و اندازه‌شناسي روسيه رسيد.

۶- يادداشت تفاهم مبادلات اقتصادي، تجاري، صنعتي، ترانزيت، توسعه خدمات بندري و حمل و نقل كالا كه به امضاي مسرور مدير عامل منطقه آزاد تجاري - صنعتي بندر انزلي و كردي مدير عامل منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار از طرف ايران و بوريس پتمكين مدير عامل منطقه ويژه اقتصادي لوتوس از طرف روسيه رسيد.

۷- تفاهمنامه حوزه انرژي.

۸- سند پايان يادداشت تفاهم شركت مادر تخصصي سات‌كاب و شركت united engine corporation كه به امضاي علاءالديني مدير عامل شركت مادر تخصصي ساتكاب از طرف ايران و سرگي ميخائولوف معاون برنامه‌هاي انرژي و صنعتي شركت united engine corporation روسيه رسيد.

۹- سند قرارداد جامعه مهندسان مشاور ايران و انجمن ملي مهندسان مشاور ساخت روسيه كه به امضاي سيامك دولتشاهي نماينده جامعه مهندسان مشاور ايران و ولاديمير الكساندروويچ نماينده انجمن ملي مهندسان مشاور ساخت روسيه رسيد.