پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : تظاهرات ضدآمريكايي يوناني ها در روز كارگر
چهارشنبه، 11 اردیبهشت 1398 - 22:56 کد خبر:30858

يوناني ها بزرگداشت روز جهاني كارگر را به تظاهرات گسترده ضدآمريكايي در آتن تبديل كردند.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از ايرنا،شهروندان يوناني با تجمع گسترده در سه ميدان اصلي آتن حضور يافتند و فارغ از بزرگداشت روز جهاني كارگر با حركت به سوي پارلمان يونان با سردادن شعارهايي مبني بر حمايت از روز جهاني كارگر ، شعارهاي ضد آمريكايي نيز سر دادند.

تظاهر كنندگان يوناني در شعارهايي همچون آمريكا اولين قاتل كارگران معترض در اين كشور بوده و به همين سياست حالا هم در سراسر جهان ادامه مي دهد' ،' ما مخالفت خود با سياست هاي سرمايه داري، فشار و بهره كشي از كارگران سراسر جهان را اعلام مي داريم'،' امروز جامعه جهاني و به خصوص كارگران درسراسر جهان بايد از حقوق حقه و دمكراتيك خود استفاده كنند و اين چيزي است كه آمريكا و نظام هاي سرمايه داري نمي پسندند'.، سياست هاي واشنگتن را به چالش كشيدند.

بر اساس اين گزارش، تظاهركنندگان در صفوف منظم به سوي پارلمان يونان حركت كرده و پس از توقف در مقابل ساختمان مجلس، در شعارهايي خواستار كاهش سختي هاي بحران مالي بر كارگران از سوي دولت آتن شدند.

همچنين معترضان از ميدان سنداگما و پارلمان يونان به سوي سفارت آمريكا راهپيمايي كردند و با شعارهايي همچون :' آمريكا دست از دخالت در كشورهاي ديگر بردار'، آمريكا دست از دخالت در ونزوئلا بردار' و' دست از ادامه سياست هاي كودتا برداريد، در نزديگي سفارت آمريكا كه نيروهاي زيادي براي تامين امنيت آن به كار گرفته شده بودند، توقف و به شعارهاي ضد آمريكايي و سياست هاي توسعه طلبانه اين كشور و دخالت آن درامور داخلي ديگر كشورهاي جهان اعتراض و خواستار توقف اين دخالت ها شدند.

بر اساس گزارش رسانه هاي خبري يونان،تظاهرات مشابه اي نيز در شهر' تسالونيك' دومين شهر يونان برگزار شد و يوناني ها خواستار پايان دادن به سياست رياضت اقتصادي در كشورشان شدند.