پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : جشنواره تئاتر عروسكي در ويتبسك افتتاح شد
دوشنبه، 9 اردیبهشت 1398 - 11:13 کد خبر:30837

اين جشنواره در روز 24 آوريل در كتابخانه "و. اي. لنين" استان ويتبسك برگزار مي شود.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) در اين مراسم 8 گروه از ناحيه هاي بشنكوويچسكي و پولوتسكي، لپل، سنو، اورشا، ويتبسك و تالوچينا (جمعا 50 نفر) شركت خواهند كرد. هدف از برگزاري اين جشنواره، گسترش مخاطبين خواننده كتاب و ترويج آن در ميان مردم در سنين مختلف است.