پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : كرسي هاي پارلمان اروپا در انتظار راست افراطي
پنجشنبه، 23 اسفند 1397 - 10:53 کد خبر:30608
گروه گزارش و تحليل


كشورهاي مختلف قاره سبز در سال هاي اخير صحنه قدرت نمايي و افزايش محبوبيت احزاب راست افراطي بوده اند به طوري كه برخي نظرسنجي ها از دو برابر شدن نمايندگان احزاب مذكور در انتخابات آتي پارلمان اروپا خبر مي دهند.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از ايرنا، پس از جنگ دوم جهاني كه محبوبيت احزاب تندرو و راست افراطي اروپا رنگ باخت و فعاليت بسياري از احزاب مذكور غيرقانوني اعلام شد تا كنون تغيير و تحولات عمده اي در اين زمينه صورت گرفته است.

در سال هاي اخير با وجود اينكه طيف گسترده اي از احزاب و جناح هاي سياسي از جمله احزاب كمونيسم، سوسياليسم، سبزها، ليبراليسم، دموكرات مسيحي، محافظه كار و غيره در اروپا فعال بوده اند اما نظاره گر تقويت پايگاه اجتماعي احزاب راست افراطي و قدرت يابي سياسي روز افزون آنها بوده ايم.

در چرايي افزايش محبوبيت و استقبال عمومي از احزاب دست راستي پوپوليستي در اروپا مي توان به چند عامل مهم اشاره كرد كه بحران اقتصادي، بحران مهاجرت و پديده تروريسم از آن جمله به شمار مي روند.

از سال 2008 كه بحران اقتصادي آمريكا و اروپا را در نورديد و تبعات آن هنوز نيز مشهود است، فرصتي براي عرض اندام عوام گرايان دست راستي فراهم شد تا سياست هاي اقتصادي حاكمان را به نقد بكشند.

بحران هاي خاورميانه و سرازير شدن سيل مهاجران، آوارگان و پناهجويان به قاره سبز كه عمدتا از بحران سوريه در سال 2011 آغاز شد، مزيد بر علت بود تا تندروهاي اروپايي مهاجران را يكي از دلايل اصلي مشكلات كشورهاي خود معرفي كنند. به ويژه پس از وقوع اقدامات تروريستي در كشورهاي مختلف قاره اروپا بهانه كافي براي احزاب پوپوليست فراهم شد تا با ابزار مهاجرستيزي بر مقبوليت و محبوبيت خود بيافزايند.

در اين برهه شاهد قدرت نمايي عوام گرايان دست راستي اروپا بوديم كه در كشورهاي مختلف همچون بلژيك، اتريش، نروژ، هلند، مجارستان، فرانسه، آلمان و غيره هر روز با استقبال بيشتري مواجه مي شوند كه نشانه هاي آن را مي توان در انتخابات اين كشورها مشاهده كرد.

پارسال در كشور مجارستان حزب راست افراطي «جوبيك» بعد از حزب «ويكتور اوربان» نخست وزير مجارستان با كسب حدود 20 درصد ارا ، در جايگاه دوم قرار گرفت. در انتخابات پارلماني همان سال ايتاليا نيز ائتلاف دو حزب راستگراي افراطي «ليگ شمال» و حزب پوپوليستي «جنبش پنج ستاره» با كسب حدود 37 درصد آرا پيروز انتخابات شدند.

چنين موفقيت هايي حتي بيشتر از ايتاليا و مجارستان كه به آنها اشاره شد، آذرماه امسال در اسپانيا صورت گرفت كه براي نخستين بار پس از ديكتاتوري فرانكو، يك حزب دست راستي افراطي (واكس) در انتخابات منطقه اي در منطقه اندلس 12 كرسي به دست آورد. اسپانيا از جمله كشورهاي اروپايي بود كه پيش از انتخابات اخير، از نگاه ناظران بين المللي امكاني براي ظهور و قدرت نمايي احزاب دست راستي و تندرو در اين كشور وجود نداشت؛ ديدگاهي كه با اين انتخابات به كلي زير سوال رفت.

در ديگر كشورهاي اروپايي به ويژه فرانسه و آلمان نيز خطر رشد احزاب افراطي همچنان جدي است. حزب مهاجرستيز «جبهه ملي» فرانسه در انتخابات رياست جمهوري اين كشور كه در نهايت به پيروزي «امانوئل مكرون» انجاميد، تا مرحله نهايي پيش رفت و «مارين لوپن» رهبر اين حزب در مرحله دوم نيز نزديك به 34 درصد آرا را كسب كرد.

بسياري از كارشناسان شكست جبهه ملي را نيز نوعي پيروزي براي اين حزب ملي گراي تندرو تلقي مي كنند چرا كه برخلاف نقش و جايگاه كمرنگ اين حزب در رقابت هاي سياسي- انتخاباتي گذشته، يك سوم از افراد راي دهنده با راي خود از برنامه هاي اين حزب استقبال كرده اند.

سياست هاي پوپوليستي و عوام گرايي در آلمان نيز بيشتر از سوي حزب راست افراطي «اي اف دي» (آلترناتيو براي آلمان) پيگيري مي شود؛ حزبي كه در انتخابات سال 2017 نسبت به 2013 توانست طرفداران خود را به سه برابر افزايش دهد و از 4.7 درصد به 12.6 درصد برساند.

از انجا كه راست افراطي در آلمان به دليل مسائل تاريخي اين كشور گرايش شديدي به نئونازيسم دارد، لذا كنترل آن اهميتي دوچندان مي يابد. از اين رو دي ماه امسال سازمان اطلاعات داخلي آلمان اعلام كرد كه قصد تشديد نظارت بر حزب راست افراطي اي اف دي را دارد.

از نگاه كارشناسان حوزه اروپا، يكي از مهمترين چالش هاي كنوني اين قاره علاوه قدرت يابي احزاب راست مهاجرستيز و ضداتحاديه، حضور آنان در پارلمان 705 نفره اتحاديه و اثرگذاري مستقيم بر سياست هاي قاره سبز است.

به تازگي نيز روزنامه آلماني «بيلد» گزارشي از يك نظرسنجي انتشار داده كه برگرفته از نظرات مردم شش كشور عضو اتحاديه اروپا از جمله آلمان، اتريش، ايتاليا، لهستان، اسپانيا و فرانسه است. بر مبناي اين افكارسنجي به احتمال قوي نمايندگان راست افراطي در پارلمان آينده اروپا دو برابر خواهند شد.

بنابراين اين گمانه زني وجود دارد كه در انتخابات روزهاي 23 تا 26 ماه مي (دوم و پنجم خرداد 98) شمار نمايندگان فراكسيون متشكل از احزاب راستگرا موسوم به «اروپاي ملت ها و آزادي» (ENF) از 37 نفر به 67 نفر افزايش يابد؛ رخدادي كه در صورت وقوع، چالش هايي جدي در مقابل پيشبرد سياست هاي اروپاي واحد در دو حوزه داخلي و خارجي ايجاد خواهد كرد.