پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : وضعيت اسفناك پناهجويان در مرز كرواسي
پنجشنبه، 23 اسفند 1397 - 10:44 کد خبر:30606
اين پناهجويان بدون دسترسي به بديهي‌ترين خدمات در كارخانه‌هاي متروك رها شده‌اند. همچنين كمپ‌هاي موقت پناهجويي از منظر بهداشتي در وضعيت بسيار بدي قرار دارند و پناهجويان از كمبود آب گرم و خدمات پزشكي رنج مي‌برند.


سازمان عفو بين‌الملل از سياست‌ اتحاديه اروپا در قبال پناهجوياني كه در مرز كرواسي به سر مي‌برند به‌شدت انتقاد كرده است.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از ايسنا، سازمان عفو بين‌الملل با انتشار بيانيه‌اي نسبت به وضعيت اسفناك پناهجويان در مرز كرواسي هشدار داده است. در اين گزارش از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا درخواست شده است كه عليه خشونت و سوءرفتار با پناهجويان در كمپ‌هاي پناهندگي بوسني و هرزگوين اقدام كنند.

در اين بيانيه همچنين اتحاديه اروپا متهم شده است كه به جاي كمك‌رساني به پناهجويان از پليس مرزي كرواسي براي بازگرداندن پناهجويان حمايت مالي مي‌كند.

در اين گزارش به وضعيت اسفبار پناهجويان در اين كمپ‌هاي پناهندگي اشاره و گفته شده است كه پناهجويان از اساسي‌ترين حقوق خود محروم هستند و امنيت جاني آن‌ها تامين نيست.

در اين بيانيه همچنين به بي‌توجهي مسئولان اتحاديه اروپا در قبال بدرفتاري پليس مرزي كرواسي با پناهجويان اشاره شده است.

سازمان عفو بين‌الملل در بيانيه خود در عين حال به وضعيت نابسامان حدود ۵۵۰۰ زن، مرد و كودكي اشاره مي‌كند كه در شهرهاي كوچك "بيهاچ" و "وليكا كلدوشا" واقع در مرز كرواسي به‌سر مي‌برند.

در اين بيانيه آمده است كه اين پناهجويان بدون دسترسي به بديهي‌ترين خدمات در كارخانه‌هاي متروك رها شده‌اند. همچنين كمپ‌هاي موقت پناهجويي از منظر بهداشتي در وضعيت بسيار بدي قرار دارند و پناهجويان از كمبود آب گرم و خدمات پزشكي رنج مي‌برند.

سازمان عفو بين‌الملل همچنين از كمبود مواد خوراكي براي تامين بديهي‌ترين نيازهاي انساني اين پناهجويان نيز انتقاد كرده است.

اين پناهجويان عمدتا كساني هستند كه از كرواسي و اسلووني رانده شده و ناگزير به اقامت در بوسني و هرزگوين شده‌اند. بيانيه سازمان عفو بين‌الملل از جمله متكي بر اطلاعاتي است كه درباره وضعيت اين پناهجويان در كمپ‌هاي شهر "بيهاچ" و "وليكا كلدوشا" منتشر شده‌اند.

در اين گزارش‌ها به سوءرفتار با پناهجويان اشاره شده و آمده است كه حتي مسئولان پول و دارايي ناچيز پناهجويان را نيز تصاحب كرده‌اند. حتي گفته مي‌شود كه مدارك و اسنادي كه اين پناهجويان همراه خود داشته‌اند نيز توسط ماموران پليس مرزي نابود شده‌اند.

به گزارش دويچه‌وله، در بيانيه سازمان عفو بين‌الملل از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا درخواست شده است كه بي‌درنگ براي حمايت از پناهجوياني كه در مناطق مرزي كرواسي به سرمي‌برند، اقدام كنند.