پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : كاهش جمعيت، چالش پيش روي يونان
پنجشنبه، 23 اسفند 1397 - 10:38 کد خبر:30605
گروه گزارش و تحليل


 مشكلات اقتصادي، گرايش به سبك زندگي غربي و فاصله گرفتن از سنت هاي ديرينه، نه تنها باعث كاهش رشد جمعيت در يونان شده بلكه نگراني شديد مسئولان يوناني را نيز برانگيخته است.

 به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از ايرنا، كاهش شديد رشد جمعيت يونان سرانجام باعث شد اجلاس سران احزاب سياسي با حضور 'الكسيس چيپراس' نخست وزير يونان براي بررسي اين مشكل تشكيل جلسه داده و آن را مورد بررسي قرار دهد.

نخست وزير يونان در اين اجلاس با اشاره به ضرورت تشويق و حمايت مالي از خانواده ها براي افزايش زاد و ولد و فراهم ساختن زمينه تحصيل و ايجاد شغل براي جوانان كشور گفت: بايد خانواده ها را از نظر توان مالي تقويت و حمايت كرد و دولت در نظر دارد خانواده هايي را كه داراي فرزند بيشتر هستند مورد تشويق و حمايت عملي قرار دهد.

وي افزود: كشورهاي اروپايي كه قوانين مهاجر پذير را آسان تر كرده اند و از توانايي مهاجران براي رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي بهره مي گيرند، بخش مهمي از مشكل كاهش زاد و ولد در كشورهاي خود را نيز حل كرده اند، بنابراين ما نيز در نظر داريم فرزندان مهاجراني را كه در مدارس يونان درس مي خوانند، با ارائه تسهيلات، آنان را جذب جامعه يونان كرده و با اعطاي شهروندي به آنان در جهت رشد جمعيت كشور گام برداريم.

نخست وزير يونان ادامه داد: اروپا در حال پير شدن است و شرايط نظام حاكم بر اين قاره باعث شده كه والدين از داشتن فرزند خودداري كنند اما تعدادي از كشورها مانند سوئد و آلمان با توجه به شرايط رشد جمعيتي خود اقدام به پذيرش مهاجران به عنوان شهروند و بدين ترتيب كاهش رشد جمعيت را جبران كرده اند و ما بايد چنين سياستي را خيلي وقت پيش اتخاذ مي كرديم.
همچنين رييس حزب دمكراسي نوين يعني دومين حزب بزرگ يونان طي سخناني در اجلاس با اشاره به كاهش جمعيت يونان گفت: مهاجر پذيري را درست نمي دانم بلكه پيشنهاد مي كنم براي داشتن هر فرزند، مبلغ دو هزار يورو به خانواده هاي يوناني كمك كنيم و فرزند سوم را كاملاً تحت پوشش خدمات دولتي قرار دهيم تا خانواده ها تشويق به داشتن فرزند بيشتر شوند.

'كري ياكس متسوتاكيس' افزود: مشكل اقتصادي كشور يكي از مهمترين علت كاهش جمعيت كشور است و درصورتيكه به قدرت برسيم، در نظر داريم با توسعه اقتصادي براساس نظام سرمايه داري، درآمد سرانه شهروندان را افزايش و باعث تشويق آنان به داشتن فرزند بيشتر شويم.

روساي احزاب ديگر نيز روز گذشته در اين اجلاس طي سخناني با انتقاد از رييس حزب دمكراسي نوين گفتند، نظام سرمايه داري به فكر رشد جمعيت كشورها نيست بلكه درصدد كسب و اندوختن سرمايه هاي خود هستند و با توجه به اينكه يونان حدود 50 سال است در جمع كشورهاي سرمايه داري قرار دارد، بر اثر اجراي سياست رياضت اقتصادي در كشور كه به خواست و تحت فشار سران نظام سرمايه داري اجرا مي مي شود، شاهد كاهش شديد رشد جمعيت است و نظام سرمايه داري هيج توجه اي نه در يونان و نه در هيچ كشور ديگري به ضرورت رشد جمعيت ديگر كشورها ندارند.

در اين اجلاس قرار شد دستورالعمل جامعي براي تشويق و هدايت خانواده ها بسوي افزايش جمعيت تدوين شود اما دولت چپگراي 'سي ريزا' معتقد است كه افزايش پذيرش مهاجران و بخصوص مهاجران تحصيلكرده، مهمترين و آسانترين راه حل مشكل است و بر ضرورت پذيشر مهاجران تحصيلكرده تاكيد دارد.

كليساي ارتدكس يونان از حدود 15 سال پيش براي افزايش پيروان خود، اقدام به ارائه كمك هاي مالي به خانواده هايي كه بيش از دو فرزند داشته باشند كرده و بصورت ماهانه به خانواده هايي كه سه فرزند يا بيشتر داشته باشند مبلغي را به عنوان مقرري پرداخت مي كند.

اين تصميم كليساي ارتدكس با اعتراض مسلمانان با جمعيتي حدود يك ميليون نفر و دومين اقليت بزرگ يونان و نيز پيروان ديگر اديان توحيدي مواجه شد اما تقاضا و اعتراض آنان پذيرفته نشد.

علت كاهش رشد جمعيت يونان

اتخاذ سياست رياضت اقتصادي بر اثر فشار نظام سرمايه داري باعث شد كه از سال 2010 ميلادي يعني شروع بحران مالي در يونان، در چهارچوب صرفه جويي، خدماتي را كه دولت به خانواده هايي كه بيش از دو فرزند داشتند، قطع و بدين ترتيب مشكلاتي براي خانواده ها پديد آمد.

يكي ديگر از خواسته هاي نظام سرمايه داري براي ارائه كمك مالي به يونان كاهش نيروي كاري در ادارات دولتي و آزاد كردن بخش خصوصي براي تعديل نيروهاي خود بود كه اين امر باعث شد كه بيش از يك سوم جمعيت جوان كشور بيكار شوند و به ناچار با استفاده از بازنشستگي پدران خود به زندگي روزمزه آن هم با مشكل، ادامه حيات دهند كه اين امر از يكسو باعث شد كه ازدواج هاي كاهش يابد و از سوي ديگر زوج ها از داشتن فرزند صرفه نظر كنند.

اكنون حدود يك سوم جمعيت جوان و نيروي انساني يونان بيكار هستند و تعداد زيادي از نيروهاي تحصيلكرده اين كشور كه بيش از 400 هزار نفر برآورد مي شوند به ديگر كشورهاي اروپايي مهاجرت كنند كه طبيعي است با اقامت و كار و نيز ازدواج با زنان ديگر كشورها ديگر از نظر آماري از جمعيت يونان خارج و به جمعيت كشور مهاجر پذير افزوده شوند.

يكي ديگر از علل دوري خانواده ها از زاد و ولد، گذر از سنت هاي يوناني و روي آوردن به تجمل گرايي و زندگي غربي است.

يونان گرچه از نظر جغرافيايي در اروپا واقع است، اما از نظر سنتي بيشتر به روش و فرهنگ شرقي زندگي مي كرده اما در چهار دهه اخير روز به روز از فرهنگ سنتي خود فاصله گرفته و بسوي فرهنگ اروپاي غربي روي آورده كه اين امر باعث شده كه والدين بيشتر به فكر داشتن زندگي راحت تري باشند و از سنت ديرينه خود كه داشتن خانواده بزرگ است، فاصله گيرند و حتي تبليغات كليساي ارتدكس يونان نتوانسته بر تبليغات اروپاي غربي قالب شود، بدين ترتيب خانواده ها از روي آوردن به داشتن فرزند بيشتر بشدت خودداري مي كنند تا خود داراي زندگي بهتر و مدرن تري باشند.

نتايج بررسي موسسه مركز ملي تحقيقات اجتماعي يونان با موضوع 'خانواده يوناني و مشكلات كاهش نرخ زاد ولد در كشور' كه روز گذشته منتشر شد، نشان مي دهد، كاهش جمعيت يونان از اواسط سال 2010 ميلادي و اوايل سال 2011 ميلادي يعني شدت يافتن بحران مالي آغاز شد و در سال 2017 ميلادي به اوج خود رسيده است.

براساس تحقيقات به عمل آمده، چنانچه رشد منفي زاد و ولد به همين روش ادامه يابد، جمعيت 11 ميليوني يونان تا سال 2035 ميلادي به هشت ميليون و 500 هزار نفر خواهد رسيد كه صاحبنظران معتقدند كه اين امر براي آينده كشور مشكلات جدي در پي خواهد داشت.

براساس يافته هاي اين موسسه تحقيقات اجتماعي، بر تعداد خانواده هاي تك والديني هر روز افزوده مي شود و تعداد زيادي از بانوان يوناني ترجيح مي دهند كه بچه دار نشوند و حتي تنها به زندگي خود ادامه دهند.

خانواده تك والديني بدين معني است كه زنان ترجيح مي دهند پس از داشتن يك فرزند از شوهران خود جدا شوند و يا حتي بدون ازدواج رسمي داراي فرزندي شوند و خود به تنهايي آنان را بزرگ كنند.

براساس يافته هاي موسسه تحقيقات اجتماعي يونان، سن ازدواج بانوان در يونان نسبت به گذشته افزايش بسياري يافته، تعداد زيادي حتي بعد از ازدواج از فرزند آوري خودداري مي كنند و در همين حال تعداد طلاق ها نيز به شدت افزايش يافته است.

اين موسسه همچنين با بررسي يكي از عوامل مهم اين رخداد در يونان اعلام كرده، افزايش شديد نرخ بيكاري به علت بحران مالي و اجراي سياست رياضت اقتصادي يكي از عوامل مهم كاهش رشد جمعيت و خودداري زنان و حتي مردان از ازدواج و افزايش طلاق در كشور است.

داشتن فرزند بدون ازدواج رسمي در يونان اكنون 9.4 درصد است در حاليكه در بقيه كشورهاي اروپايي اين رقم خيلي بيشتر است.

براي مثال بر اساس گزارش موسسه تحقيقات اجتماعي يونان، 70 درصد بانوان كشور ايسلند داراي فرزند بدون ازدواج هستند و و مي توان گفت، هنوز يونانيان به خاطر داشتن فرهنگي سنتي خود كه تا حدودي شبيه فرهنگ سنتي كشورهاي شرقي است، به زندگي مشترك پايبند هستند و از اين رو نسبت به ديگر كشورهاي اروپايي، اكثر زنان يوناني ترجيح مي دهند كه بعد از ازدواج رسمي اقدام به بچه دار شدن كنند.

براساس يافته هاي موسسه تحقيقات اجتماعي يونان، در سال 2008 ميلادي 58.4 درصد نوجوانان بين 34 - 18 سال در منزل والدين خود زندگي مي كردند در حاليكه با آغاز بحران مالي به اين درصد افزوده شده بطوريكه در سال 2017 ميلادي 67 درصد نوجوانان بين 34 - 18 سال مجبور هستند كه با والدين خود زندگي كنند و اين مموضوع سبب شده كه اين دسته از افراد تمايلي به ازدواج به علت مشكلات مالي و نرخ بالاي بيكاري نداشته باشند.