پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : تركيه، اس-۴۰۰ و رويكردهاي دوگانه‌ غرب
سه شنبه، 21 اسفند 1397 - 09:14 کد خبر:30595

حزب حاكم عدالت و توسعه تركيه كشورهاي غربي را به در پيش گرفتن رويكردهاي دوگانه در قبال خريد سامانه موشكي اس-۴۰۰ روسيه متهم كرد.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از روسيا اليوم، عمر چليك، سخنگوي حزب عدالت و توسعه در كنفرانسي خبري عنوان داشت كه مخالفت‌هاي غرب به ويژه آمريكا با تجهيز تركيه به سامانه دفاعي موشكي به دليل رويكردهاي دوگانه‌اي است كه در قبال اين موضوع در پيش گرفته‌اند.

چليك گفت كه پيشنهاد روسيه در مورد اين سامانه‌ها در سطحي بود كه خواسته‌هاي تركيه را برآورده مي‌كرد. به همين دليل تركيه به انعقاد اين قرارداد مبادرت ورزيد.